Beloved Place
Categorieën
Beloved Place!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link naar:
 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

   

  

 
Laatste reacties
Laatste artikelen
 
  
 
 
  Beloved Place
 
  
@Beloved Daughter
 
 
 


 


Reacties (5)

 

 

 

  

 

Dance with me o lover of my soul

 

Behold You have come over the hills upon the mountain

To me, You will run. My Beloved,

You've captured my heart (repeat)


CHORUS 1:

Won't You dance with me,

Oh Lover of my soul,

to the song of all songs?


VERSE 2:

With You, I will go You are my Love You are my Fair One

The winter has passed and the springtime has come (repeat)


CHORUS 2:

Won't You dance with me,

Oh Lover of my soul,

to the song of all songs?

Romance me,

Oh Lover of my soul

to the song of all songs.


 

Reacties

 

  

 

GODS LIEFDE    

 

   "Want alzo lief heeft God de wereld gehad,

dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,

opdat een ieder, die in Hem gelooft,

niet verloren ga,

maar eeuwig leven hebbe"    

 

  (Johannes 3:16).

Reacties

 

   

God houdt van jou zoals Hij van Jezus houdt

 

  Dat u hen liefhad zoals u mij liefhad. Johannes 17:23b


Probeer je eens in te denken hoeveel Vader God van zijn Zoon Jezus houdt. Ze vormen een unieke eenheid; dat zie je al bij de schepping, als God zegt: ‘Laten wij mensen maken’ (Gen. 1:26). Dat doen ze dus samen, Jezus en God de Vader.

Ze hebben volmaakt plezier in elkaar. In Spreuken 8, waar de Zoon oplicht als de Wijsheid, noemt Hij zichzelf ‘Gods lieveling’, die gelukkig is in Gods nabijheid. ‘Ik was zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid.’  (Spr. 8:30).
Als Jezus op aarde verschijnt, noemt God Hem op zijn beurt zijn geliefde Zoon. ‘In hem vind ik vreugde,’ zegt Hij (Mat. 3:17).
In het optreden van Jezus zie je die unieke eenheid met de Vader ook weer. Hij is er altijd op uit om zijn Vader te eren. Andersom staat de Vader vierkant achter Hem met al zijn kracht en zegen, om Hem te bevestigen als zijn Zoon. Je ziet een volmaakte liefdesrelatie tussen Vader en Zoon, die voortdurend versterkt wordt in hun eenheid van denken en doen, hun streven, beslissen en spreken.
Als je Jezus ziet, zie je hoeveel de Vader van Hem houdt. En als je Hem ziet, zie je ook hoeveel de Vader van jou en mij houdt. Ja, echt. Want Jezus betrekt ons in die liefde. Hij zegt dat de Vader precies dezelfde liefde voor Hém koestert als Hij voor jou en mij heeft.
‘Ik in hen en u in mij (...) dat u hen liefhad zoals u mij liefhad’ (Joh. 17:23).
Blijkbaar kunnen onze miskleunen en tekorten die liefde niet negatief beïnvloeden, zodra we in Jezus zijn.

Wat een liefde!

 

Willem de Vink

 

 

Reacties

 

 

  

God, Help Me

  

God Help Me - Bevrijd Worden van Angst en Woede

Elk van ons heeft een bepaald niveau waarop onze emoties uit hun voegen barsten en we uitroepen: "God help me!". We hebben misschien net teleurstellende resultaten van een medisch onderzoek gekregen, of misschien verwoestend nieuws over een familielid te horen gekregen. Onze emoties zijn een chaos! We weten niet of we kwaad, paniekerig, bang of bevreesd voor de toekomst moeten zijn... we weten wel dat we op eigen kracht niet verder kunnen.
Soms zijn deze emoties te sterk om er zelf mee om te kunnen gaan en zij raken dan ook anderen. Toen voor het eerst kanker bij mij werd vastgesteld, was ik bang dat ik blind zou worden. Ik uitte mijn woedde tegenover mijn verzorgers. Is het je ooit opgevallen dat angst en woede hand in hand gaan? Barse woordenwisselingen vinden plaats tussen individuen die bang zijn voor verraad in hun relaties. Angst voor een bepaald medisch onderzoek genereert woede wanneer de kanker wordt bevestigd. Het maakt niet uit of de angst of woede gerechtvaardigd is... deze gaat door met groeien.
Een verwoestende angst (zorgen, paniek, achterdochtigheid) wordt gegenereerd door een anticipatie van het onbekende. We willen allemaal controle uitoefenen over onze omstandigheden (En maakt het je niet gewoonweg nog kwader als je hierover geen controle kunt uitoefenen?). Maar wanneer ik mijn minimale menselijke capaciteiten vergelijk met die van een alwetende, almachtige, alom aanwezige God, dan geef ik mijn controle aan Hem over. Plotseling nemen dan mijn angsten (en woede) af (Psalm 131:1-2).
God Help Me – Op Zoek Naar een Leven dat de Moeite Waard is Wanneer je uitroept: “God help me”, geloof je dan dat er een meer bevredigend leven voor je ligt? Een relatie met een toegewijde en liefhebbende Hemelse Vader verandert je wereldbeeld van een tijdelijk in een eeuwig perspectief (2 Korintiërs 4:17-18). De relatie die je ontwikkelt door God's Zoon, Jezus Christus, als je Heer en Verlosser te kennen vernieuwt je zowel mentaal als fysiek.
Je kunt de wereld om je heen niet veranderen tot je je eigen wereld verandert. We kunnen er voor kiezen om een leven te leiden dat niet aan God's plannen gehoorzaamt -- een leven in zonde (Romeinen 3:23). Of we kunnen om vergeving vragen en Jezus Christus er voor danken dat Hij Zijn leven gaf als betaling voor onze zonden.
“Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. " (Kolossenzen 1:21–22).
Door Jezus als de Heer van onze levens te accepteren worden we opnieuw geboren -- leden van God's familie -- met de garantie van eeuwig leven in de hemel. “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16).
God Help Me – De Juiste Keuzes Maken God verlangt er naar om je te helpen (Romeinen 5:6-11). Hij houdt zo veel van jou en Hij wil niet dat je deze beproeving in je eentje moet doorstaan.
Het enige dat je hoeft te doen, is geloven. Bid een eenvoudig, oprecht gebed: "Hemelse Vader, ik geloof dat Uw Zoon Jezus Christus voor mijn zonden aan het kruis stierf en uit de dood werd opgewekt. Ik beken en vraag vergeving voor mijn zonden. Dank U dat U mij vergeeft en van mij houdt. Help me om een nieuw leven te leiden dat U tevreden stelt, als een nieuwe schepping in Jezus Christus. Ondersteun mij en help mij door mijn huidige situatie heen. Deze is groter dan ik aankan en ik kan er zonder U niet mee omgaan. In de naam van Jezus, Amen."
Als je vandaag besloten hebt om een kind van God te worden: welkom in Zijn familie. Hij zal je nooit verlaten. Hebreeën 13:5: “Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten.’”

  • Word gedoopt zoals Christus ons opdraagt.

  • Vertel iemand anders over je nieuwe vertrouwen in Christus.

  • Neem elke dag tijd voor God. Dat hoeft geen lange tijdsperiode te zijn. Ontwikkel gewoon een dagelijkse gewoonte om tot Hem te bidden en om Zijn woord te lezen. Vraag God om je overtuiging te versterken en om je begrip van de Bijbel te vergroten.

  • Zoek het gezelschap van andere Christenen. Probeer een groep van Christelijke vrienden om je heen op te bouwen die je vragen kunnen beantwoorden en je kunnen ondersteunen.

  • Vind een lokale kerk waar je God kan aanbidden.

  •                                                http://www.allaboutgod.com

 
Reacties

 

 

 

 

God houdt van mij?

 
Hoe weet je of God werkelijk van je houdt? Het antwoord is eenvoudiger dan je denkt. Kijk naar het kruis. Het is een bekende kreet. Maar het blijft van kracht. Omdat het zo waar is. Wat Jezus aan het kruis deed, was zo'n overweldigende daad van onbegrijpelijke liefde... Het is het krachtigste wat er ooit in de geschiedenis van de mensheid heeft plaatsgevonden. Het kruis is het bewijs van Gods onbegrijpelijk grote liefde voor jou.
Je kunt nog zo denken van jezelf dat je het niet waard bent. Dat je eigenlijk niet goed genoeg bent voor God. Voor God maakt het niet uit. Want zo is liefde. Het is niet afhankelijk van wat jij doet. Een Vader houdt niet van zijn kinderen omdat ze zo goed zijn. Hij houdt van ze, gewoon omdat Hij zo ontzettend veel van hen houdt. Liefde. Het is anders dan je menselijk kunt beredeneren. "Ja, maar, we zijn zo slecht. Zo zondig. Zo onvolmaakt. Zo onwaardig." Niet voor God. Hoe verbazend, hoe shockerend dat ook kan klinken, voor sommigen. Voor God ben jij niet onwaardig. Kijk naar het kruis. Wat heeft Jezus gedaan? Het is een daad van liefde. Niet van veroordeling. Noch van verwijt. Integendeel. Pure liefde. Voor jou.
Je bent waardig voor God. Zo waardig dat Hij voor jou zijn hemelse heerlijkheid verliet en in de vuiligheid van de wereld kwam, om zich te laten vermoorden. Zo waardig vindt Hij jou. Zo waardig dat Hij jou zijn engelen geeft om je te dienen. Zo waardig dat Hij profeten zendt om je zijn Woord te geven. Zo waardig zelfs dat Hij je zijn eigen Geest schenkt. Als krachtbron, rivier van leven, fontein van vreugde, stroom vol wonderen... God geeft jou alles wat Hij heeft, omdat jij waardig bent. Hij houdt van je. Ontzaglijk veel. Kijk maar naar het kruis.
Probeer het niet weg te redeneren door je schuldgevoelens. Jouw gevoelens van onwaardigheid zijn niet Gods waarheid. Jouw eigen afwijzing en zelfveroordeling, jouw kritiek op anderen en valse schuldgevoel is niet wat God wil. Hij liet Jezus kruisigen. Hij legt jouw zonde op zijn Zoon. En zijn hart brult het uit: 'IK HOU VAN JE! KOM!!!' Hou niet terug, maar geef jezelf. Vader houdt van je.
Elke gedachte, elke lering, elke theorie, elke theologie die dat ook maar enigszins ontkracht, staat regelrecht tegenover alles wat Gods Woord van begin tot einde leert. Jezus schiep ons als zijn evenbeeld, Hij gaf alles wat Hij had, om ons voor Hem te winnen en Hij wil uiteindelijk met ons trouwen. Hij is onze bruidegom en wij zijn geliefde bruid. Hoezo onwaardig?
Pas als je werkelijk je hart volledig opent en Gods troonzaal binnenwandelt, waar Vader je omhelst en je kroont, kun je weten hoe groot de kracht van het kruis is. Het is ongelooflijk. Het overtreft alles, zoals Paulus zegt. Het is overweldigend, overrompelend, triomferend boven alles wat triomf heet. Het is machtiger, mooier, krachtiger, diepgaander dan wat ook. Gods liefde voor jou. Ontvang het maar.

Deze tekst mag zonder toestemming van de auteur overgenomen worden,
mits vermelding van de auteursnaam en website als volgt:
 
David Sorensen Durf jij ECHT te zijn?
 
http://www.real-life.nl
Reacties

 

 

 

 

 

 

 

God heeft een plan met je leven

 

God heeft een plan met je leven

Je bent hier met een doel

Geloof het diep van binnen

Het is meer dan een gevoel!

 

Hij doet meer dan je kan bidden

Hij is groter dan je denkt

Ik weet dat Hij je helpt

Ik weet dat Hij je kent

 

Dus stap uit je boot

Durf op water te lopen

Vraag God om hulp

En de Hemel gaat open

 

Wees maar niet bang

Hij is altijd bij jou

In de storm, in de strijd,

in de moeilijke tijd

God is trouw

Reacties

 

 

 

God is goed. Hij kent je door en door.

 

Hij begrijpt je en Hij heeft je intens lief. De nacht zal niet blijven duren, je zult overwinnen. Dit zegt God ook tegen je:

Ik ben bij je, zegt God. Ik heb je bij je hand gevat en Ik laat je NOOIT los.

Je bent Mij zo dierbaar zegt God, zo dierbaar, zo dierbaar.

Ik heb veel liefde voor jou.

Laat al je zorgen maar los, laat al je angsten maar los, laat al je gedachten maar los en kom in jn armen, zegt God.

Ik heb je zo lief. Rust in Mij, vertrouw op Mij. Ik ben hier, Ik geef om je.

Kom en laat los, vertrouw op Mij. Ik maak alles goed, op Mijn tijd.

Ik help je, Ik ondersteun je en Ik geef je nieuwe moed.

“Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.” (Jeremia 29:11)

 http://www.soundofheaven.com

Reacties

 

 

God is goed!

God is goed. Dat is zijn grootste kenmerk. Hij is door en door GOED. Niets aan God is negatief, somber of duister. Hij is pure liefde, goedheid, genade en trouw. Het feit dat God goed is, is de hoop voor de mensheid.

 De Bijbel zegt dat elke goede gave van God komt. Hij wil je gelukkig maken, niet ongelukkig, Hij wil de verlangens van je hart vervullen. Niets aan God is slecht. Elk aspect van zijn wezen, alles wat God denkt en doet is goed. God is goed, dat is de hoop voor elk mens. Hij is zo diep intens positief, zo trouw, zo liefdevol, zo mooi, zo onuitsprekelijk geweldig. Woorden schieten te kort om de goedheid van God uit te drukken.

God is beroemd geworden doorheen de geschiedenis omdat Hij zo intens goed is. Als je in de diepste duisternis zit, als je door donkere dalen van strijd en moeite gaat, wil God je juist dan laten zien hoe GOED Hij is.

David schreef de wereldberoemde psalm, waarin staat:

“Al ga ik door een diepdonker dal, ik hoef geen gevaar te duchten, … Uw goedheid, uw liefde ervaar ik, mijn leven lang.”(Psalm 23)

Het maakt niet uit of je door een moeilijke tijd gaat. God is toch goed.

Juist als je beseft hoe GOED God is, door alles heen, kun je standhouden, doorbreken en overwinnen. De goedheid, de liefde, de trouw, de zorg, de nabijheid van God die zo goed is, kan je helpen om door te breken, door tijden van moeite heen.

------------------------------------------

Woorden van God voor jou

Hieronder lees je profetische woorden die de Geest van God me ingeeft, om jou diep in je hart te laten zien hoe goed God is. Deze woorden zijn geschreven door de gave van profetie, het zijn dus woorden die God zelf tot je zegt. Ken je de gave van profetie niet? Lees dan dit artikel over de stem van God.

“Ik ben gekomen om je leven te geven en wel leven in overvloed, zegt Jezus Christus. Ik ben niet gekomen om je geluk te roven. Maar om je vreugde te geven, vrijheid, liefde.

Ik ben GOED, zegt God.

Ik ben er om je te vullen met mezelf, zegt God. Met mijn liefde en mijn goedheid.

Denk niet dat ik je vreugde wil doen verminderen. Neen Ik ben gekomen, zegt Jezus Christus, om je te vullen met liefde en vreugde.

Ik ben de bron van alles wat goed is, zegt God. Ik ben het die echt geluk geeft. Ik ben het die echte vreugde schenkt aan mijn geliefde kinderen.

‘De zegen van de Heer maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.’ (Spreuken 10:22)

‘Je zult zien, je zult merken hoe goed de Heer is: je bent gelukkig als je bij hem schuilt.’ (Psalm 34:9)

Laat je niets wijsmaken door de leugens van de wereld. Ik ben de God van leven, de God van vrijheid en vreugde. Als je Mij echt leert kennen, zegt God, zul je verzadigd worden door Mijn goedheid.

Ik wil je zo diep vervullen zegt God, dat je verbaasd zult zijn door mijn liefde. Ik wil je zo verzadigen met mijn goedheid, dat je een bron zult worden die naar veel anderen toe mijn liefde kan laten stromen.

Denk niet dat Ik een God ben die je vreugde wegneemt, nee, IK GEEF VREUGDE, Ik schenk liefde in overvloed.

Ik ben het die ware liefde geeft, niets en niemand anders.

Ik ken je hart, je nood, je verlangen, mijn kind. Ik zie je hart, Ik ken je gedachten en Ik voel met je mee, mijn geliefde.

Ik ben er om je hart te vervullen met liefde die je nooit zal verlaten, die je nooit zal teleurstellen. Want Ik ben de God die liefde IS.

Ik ben er om je te laten zien dat er een vreugde is die je nog niet eerder gekend hebt. Ik ben er om je te laten zien dat je geliefd bent, kostbaar, bemind.

Ik hou zielsveel van je, mijn kind.

Ik wil je laten zien dat er een God is die zoveel om je geeft dat Hij zijn leven voor je gaf.

Ik stierf voor jou aan het kruis, zegt Jezus Christus. Ik gaf mijn leven voor jou!

Niet om je te straffen, maar om je te verlossen! Ik gaf mijn leven voor je, om je vrij te maken van de dingen die je belemmeren, die je verhinderen, van het vrije, volle leven dat Ik je wil geven.

Kom tot Mij, zegt Jezus Christus, laat je zorgen en lasten maar wegvallen, want Ik zal je vervullen.

Ik ben het die liefde geeft.

- Jezus Christus

 http://www.soundofheaven.com

Reacties

 

 

 

Overwinning in Lofprijs

 

In de bijbel vinden we drie begrippen die veel met elkaar te maken hebben, maar die toch verschillend zijn: aanbidden, lofprijs en dankzegging. Allemaal komen ze geregeld in de bijbel, dus is het belangrijk dat we ze kunnen onderscheiden. De woorden die de bijbel gebruikt voor aanbidding beschrijven in de eerste plaats houdingen van het lichaam: het hoofd buigen, het hele lichaam buigen, jezelf uitstrekken op de grond – en eigenlijk symboliseren deze houdingen een geestelijke realiteit: de menselijke geest buigt zich voor God en geeft zich over aan Hem. Lofprijs is – anders dan een houding – meer een uiting. De bijbel zegt heel duidelijk dat lofprijs ‘over de lippen’, oftewel ‘uit de mond’ moet komen. En dankzegging komt als we Hem danken voor wat Hij heeft gedaan. In aanbidding komen we in contact met Gods heiligheid; in lofprijs richten we ons op Gods grootheid, en in dankzegging kijken we naar Gods goedheid. 

In deze studie zullen we ons richten op één van deze drie thema’s, namelijk lofprijs. In Psalm 48:1 staat:  Groot is de Heer, hem komt alle lof toe, in de stad van onze God, op zijn heilige berg. 

De Heer is groot, en om die reden moet Hij geprezen worden. Lofprijs richt ons op Gods grootheid en die lofprijs hoort bovendien in verhouding te staan tot Zijn grootheid. Om ons hierin aan te moedigen zullen we kijken naar zeven bijbelse feiten over lofprijs. 1.   Lofprijs is Gods adres, zijn woonplaats  Nochtans zijt Gij de Heilige, die troont op (KJV: woont in) lofzangen Israëls. (Psalm 22:3)

Lofprijs is dus de plaats waar God woont. Als jij wilt zijn waar God verblijft, dan moet je Hem gaan lofprijzen. Het Hebreeuwse woord dat betekent ‘ergens wonen’ is hetzelfde woord als het woord voor ‘plaatsnemen’ of ‘zitten’. Een ‘nederzetting’ is bijvoorbeeld een plaats ‘waar men zich neerzet’ of ‘waar men neerzit’. Andere vertalingen, zoals de New King James bijbel hebben dit dus eveneens juist vertaald met: ‘U bent de Heilige, die troont in de lofprijs van Israël.’ Lofprijs is dus Gods zetel, zijn troon. Onze lofprijs maakt Hem echter niet tot Koning; Hij is Koning, of we Hem nu lofprijzen of niet. Maar als we Hem prijzen, bieden we Hem wel zijn troon aan. We verwelkomen Hem en erkennen Hem als koning, waardoor zijn koningschap ook merkbaar voor ons gaat worden. Lofprijs is dus Gods woonplaats en zijn troon. 2.   De weg naar Zijn aanwezigheid
Gaat met een loflied zijn poorten binnen, zijn voorhoven met een lofgezang, looft Hem, prijst zijn naam; want de Here is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid en zijn trouw (NIV: zijn waarheid) reikt tot in verre geslachten. (Psalm 100:4-5)

Lofprijs en dankbaarheid is de weg naar Gods aanwezigheid; de weg om zijn poorten binnen te gaan en in zijn voorhoven te komen. Vervolgens geeft de bijbel ons drie redenen om God te prijzen. Ten eerste: Hij is goed. Ten tweede: Zijn genade (goedertierenheid) duurt voor eeuwig en ten derde: Zijn waarheid blijft standhouden in alle generaties. Elk van deze drie stellingen blijft altijd waar, wat er ook gebeurt. Als je in Gods aanwezigheid wilt komen, dan is dit de enige poort. Er is geen andere.

Van geen geweld zal in uw land meer gehoord worden, van verwoesting noch verderf in uw gebied; en gij zult uw muren Heil noemen en uw poorten Lof. (Jesaja 60:18) 

 

God woont in een stad die ommuurd is door muren met de naam ‘Redding’ (heil). De bijbel benadrukt dat de enige manier om binnen die muren te komen, is door de poorten, en de poorten heten Lof. Met andere woorden, zonder lofprijs is er geen toegang tot Gods aanwezigheid en tot de plaats waar zijn mensen verblijven. 3.   Lofprijs en Gods zegen Verlos ons, Here, onze God, verzamel ons weder uit de volken, opdat wij uw naam loven, opdat wij uw heilige naam loven, ons beroemen in uw lof. (Psalm 106:47)  

Lofprijs is voor God de reden om ons te zegenen; het is als de rente op wat Hij in ons heeft geinvesteerd. God redt ons en brengt ons bij elkaar om gemeenschap met Hem en met elkaar te hebben, omdat Hij wil dat wij zijn naam dankbrengen, en ons ‘beroemen’, dus triomferen in zijn lof. David had een moeilijke, donkere periode in zijn leven meegemaakt. Velen van ons kennen soortgelijke situaties en perioden. In Psalm 30:12-13 lezen we:  

Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd in een reidans, mijn rouwkleed hebt Gij losgemaakt, met vreugde mij omgord, opdat (hier zien we dus het doel) mijn ziel U zou psalmzingen, en nimmer verstommen. Here, mijn God, voor altoos zal ik U loven.  

God heeft ons gezegend met verlossing, maar dit heeft Hij gedaan met een doel: opdat onze ziel (vanuit de grondtekst kan dit ook vertaald worden met onze tong) Hem zou lofprijzen en… nimmer verstommen. Het eerste doel waarvoor God ons allemaal een tong heeft gegeven, is om Hem te prijzen. Toch zijn er legio belijdende christenen die hun tong maar al te gemakkelijk laten verstommen, bijvoorbeeld door teleurstelling, of boosheid naar God of naar anderen, of kritiek, of gevoelens van minderwaardigheid… Bedenk dat God je heeft gezegend, bevrijd, en je verdriet heeft weggenomen, opdat je tong, je ziel, Hem blijft prijzen en niet zal verstommen.  

  1. 4.      Ons geestelijke gewaad 

Lofprijs is deel van onze geestelijke kleding. Jesaja 61 spreekt over de komst van de Messias en zegt in vers 2-3 dat Hij ‘alle treurenden zal troosten, om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geven hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest’. 

In moderne taal is een kwijnende geest hetzelfde als depressiviteit. Maar als je besluit het gewaad van lofprijs aan te trekken, dan zal de geest van zwaarte het veld ruimen. Een andere bijbeltekst zegt: Verheugt U in de Here, gij rechtvaardigen, want lofprijs van de oprechten is prachtig. (Psalm 33:1, NIV). Met het gewaad van lofprijs aan ben je op je mooist. Het staat je prachtig en laat je op je best tevoorschijn komen. 

  1. 5.      Redding en Lofprijs  

Lofprijs is ook een vorm van bevrijding. God zegt in Psalm 50:23:  

Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien. 

Door God te prijzen, openen we voor Hem de weg om een wonder te doen in ons leven. In de bijbel staan vele verhalen waarin God bovennnatuurlijke ingrijpen het gevolg is van lofprijs. Een van de bekendste voorbeelden staat in 2 Kronieken. Een sterk vijandig leger was opgetrokken tegen Juda, en koning Josafat realiseerde zich dat zijn leger veruit in de minderheid was. Dus nam hij zijn toevlucht tot geestelijke wapens. Voordat ze naar het slagveld trokken, deden ze gehoorzaam aan Gods instructies het volgende:  

Na het volk te hebben geraadpleegd, stelde hij mannen op, die de Here een lied zongen en Hem loofden in heilige feestdos, terwijl zij voor de gewapenden uittrokken en zeiden: Looft de Here, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. (2 Kronieken 20:21)  

Zoals velen al hebben geconcludeerd, is dat een heel opmerkelijke aanvalstactiek! In plaats van de tanks stuurden ze het kerkkoor dat God grootmaakt voorop. En het klinkt dwaas, maar de strategie werkte. Toen Gods kinderen de Heer begonnen de loven en prijzen, greep God in en rekende af met hun vijanden. 

Op het ogenblik, dat zij de jubel en de lof aanhieven, liet de Here de Ammonieten, de Mabtieten en de lieden van het gebergte van Seïr, die tegen Juda waren opgerukt, uit hinderlagen overvallen, en zij werden verslagen. (vers 22) 

In het Nieuwe Testament lezen we over Paulus en Silas in de gevangenis. Het is midden in de nacht. Ze zijn gegeseld, hun ruggen rood van het bloed, en ze zitten in de binnenste kerker onder de strengste bewaking, met hun handen en voeten in het blok. Wat is het eerste dat ze doen? 

Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde; alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. (Handelingen 16:25-26, NBV)  

Alle deuren gingen open en ieders boeien gingen los! Lofprijs veroorzaakte een aardbeving; God greep in met een wonder! Dit is een belangrijk bijbels principe, dat ook vandaag nog geldt. Hoe ondoordringbaar de gevangenis van je situatie ook mag lijken, de deuren gaan open en al je boeien gaan los als je door lofprijs Gods dynamische kracht uitnodigt. Als je wilt dat God ook in jouw leven wonderen doet en doorbraak geeft in moeilijke situaties, dan is de sleutel daarvoor jouw lofprijzing. En gewoonlijk komt die uitdaging juist op momenten dat je in het natuurlijke juist helemaal ngeen zin hebt om de Heer te prijzen. 

  1. 6.      Een geestelijk wapen  

Lofprijs is ook een wapen in geestelijke strijd. David zegt in Psalm 8:3 tegen de Heer: 

Uit de mond van zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt, om vijand en wraakgierige te doen verstommen. 

De vijand en wraakgierige is natuurlijk satan. We moeten hem het zwijgen opleggen omdat hij ons dag en nacht aanklaagt voor de troon van God. Hoe doen we dat? De kracht die ‘uit de mond’ komt zal het doen, maar er staat niet precies wat er bedoeld wordt met de ‘sterkte uit de mond’. Maar Jezus haalt deze zelfde psalm aan in Mattheüs 21:16:  

Jezus zeide tot hen: Ja; hebt gij nooit gelezen: Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt Gij lof bereid? 

David zei: ‘Hebt gij sterkte gegrondvest’; Jezus, geïnspireerd door de Heilige Geest, veranderde deze zinsnede in: ‘Hebt gij lof bereid’ (NIV: Hebt bij volkomen lof bereid...) Hieruit zien we dus dat de kracht die God heeft voorzien voor zijn kinderen is volmaakte lofprijs. Als wij God volkomen lofprijzing brengen in de onzichtbare wereld die we met onze ogen niet kunnen waarnemen, dan leggen we satan het zwijgen op. We snoeren hem de mond en we ontnemen hem zijn grootste wapens, namelijk aanklacht en beschuldiging. Geen wonder dat hij wil voorkomen dat je de Heer begint te prijzen. 

  1. 7.      Lofprijs, een offer 

Tenslotte is lofprijs ook een offer; het kost je wat. Er is een prachtige bijbeltekst die beschrijft wat er zal gaan gebeuren als Israël tot herstel komt. In plaats van verlatenheid, ellende en rouw, zullen ze krijgen: 

…de stem der vrolijkheid, de stem van de bruidegom en de stem der bruid, de stem van hen die zeggen: Looft de Here der heerscharen, want de Here is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid!, terwijl zij lofoffers in het huis des Heren brengen. (Jer. 33:11) 

- De deuren gaan open en al je boeien gaan los als je door lofprijs Gods dynamische kracht uitnodigt.
In de laatste zin zien we welke offers God wil in zijn huis: offers van lofprijs. Dit staat ook duidelijk in Hebreeën 13:15: 

Laten wij dan door Hem (Christus) Gode voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden. 

God prijzen bij heldere hemel, als je je gelukkig voelt en alles gaat prima, dat is goed – op zo’n moment is het geen offer. Het kost je iets om God te prijzen als je je er helemaal niet naar voelt, maar dat zijn wel de momenten dat lofprijs het meest noodzakelijk is. We hebben altijd drie redenen om de Heer te prijzen: Hij is goed, zijn genade duurt voor eeuwig en Zijn waarheid houdt altijd stand en is voor elke generatie.

 

 

Vragen over lofprijs  

Wanneer moeten we God prijzen? Elke dag opnieuw wil ik U prijzen, uw naam loven tot in eeuwigheid. (Psalm 145:2, NBV) 

We moeten God elke dag prijzen, voor eeuwig en eeuwig. Psalm 34 wordt ingeleid met deze verklaring: ‘Van David, toen hij zich bij Abimelech als een waanzinnige gedroeg, zodat deze hem wegjoeg, en hij heenging.’ David moest wegvluchten uit zijn vaderland omdat Koning Saul hem probeerde te vermoorden. Hij had een schuilplaats gevonden aan het hof van de koning van Gat, Achis. Maar om zichzelf te beschermen, moest hij doen alsof hij gek was. De bijbel zegt dat hij kwijlde op zijn baard en langs de deuren kraste met zijn nagels, zoals een krankzinnige doet. ,,Zien jullie niet dat die man gek is?’’, zei Achis tegen zijn dienaren. ,,Waarom brengen jullie hem bij mij? Heb ik hier soms geen gekken genoeg, dat jullie hem bij me brengen om tegen me tekeer te gaan? Wat moet die kerel in mijn paleis? (1 Samuël 21:14,15, NBV) Nu we deze situatieschets kennen, zullen we kijken hoe David hierna  reageerde: De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof. (Psalm 34:1) Dat is nou precies wat iemand maakt tot een echt man of vrouw van God. Als je in het nauw zit, iedereen en alles is tegen je en er is in het natuurlijke nauwelijks reden voor, toch prijs je de Heer. 

Hoe prijzen we de Heer?  

- Met heel  je hart. In Psalm 111 zegt de psalmist: Ik wil de Heer loven met heel mijn hart… (NBV).Persoonlijk denk ik dat het beledigend is, als we de Heer prijzen met een half hart, op een halfslachtige manier. Soms zie ik mensen tijdens een zangdienst mechanisch meezingen, maar je kunt zien dat ze in gedachten heel ergens anders zijn. Maar Hij is het waard dat we hem met ons hele hart prijzen. Stop er dus alles in wat je hebt, geef je met je hele hart over aan de lofprijs!  

- Met opgeheven handen. Psalm 63:5 zegt: U wil ik prijzen, mijn leven lang, roepend uw naam, de handen geheven (NBV)Hef je handen helemaal omhoog. Vergeet wie er om je heen zijn en wat ze ervan denken. Alleen wat God denkt is belangrijk, en Hij zegt: ,,Prijs Mij met opgeheven handen.’’  

- Je hele lichaam doet mee. Vers 6 gaat verder: Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed, jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal U loven. 

Dus de handen, de mond, de lippen, het zijn allemaal instrumenten om uiting te geven aan lofprijs. Je hele lichaam is betrokken bij het prijzen van de Heer. 

 

In Psalm 149:3 en 150:4 lezen we: Laten zij dansend zijn naam loven. Loof Hem met dans en tamboerijn (NBV).  Het is dus ook bijbels om God te prijzen door te dansen. Als je dit gaat praktizeren, zul je een nieuw niveau van aanbidding gaan ontdekken en een vreugde die je nog niet eerder hebt beleefd. 

Wie zouden God moeten prijzen? 

Psalm 148 geeft een opsomming van 29 verschillende categorieën van schepselen en mensen die worden opgeroepen om de Heer te prijzen. Maar voor het geval er toch nog iemand zou zijn overgeslagen, maakt Psalm 150:6 nog eens duidelijk dat werkelijk geen enkel levend wezen is uitgesloten: Alles wat adem heeft, loof de Heer (NBV).Je adem is je in de eerste plaats gegeven om God te kunnen prijzen. Dus als je de adem die God je gegeven heeft daar niet voor gebruikt, maak je eigenlijk misbruik van zijn geschenk. 

Is er iemand die de Heer niet prijst? 

Het antwoord is: Ja. Niet de doden loven de Heer. (Psalm 115:17) Dat is de enige groep die de Heer niet looft. Dus als je merkt dat jouw lofprijs is gestopt en je de Heer niet meer prijst, dan weet je wat je probleem is… Wil je weer levend worden? Begin de Heer te prijzen! Halleluja!


  Derek Prince, DPM Nederland

www.dpmnederland.nl
Reacties

 

 

 

Revelation Song

 

Worthy is the Lamb who was slain

Holy,  holy is He

Sing a new song to Him who sits on

Heaven's  mercy seat

 

Worthy is the Lamb who was slain

Holy, holy is He

Sing a new song to Him who sits on

Heaven's mercy seat

 

Holy,  holy, holy is the Lord God Almighty

Who was and is and is to come

With all creation I sing praise to the King of kings

You are my everything and I will adore 

 

You Clothed in rainbows of  living color

Flashes of lighting  rolls of thunder

Blessing and honor  strength and glory and power be

To  You the only one who's King

 

Holy, holy, holy is the Lord God Almighty

Who was and is and is to come

With all creation I singpraise to the King of kings

You are my everything and I will adore You

 

Filled with wonder awestruck wonder

At the mention of Your name

Jesus Your name is power, breath and living water

Such a marvelous mystery

 

Oh, You're worthy,

mystery You are worthy

 

Holy,  holy, holy is the Lord God Almighty

Who was and is and is to come

With all creation I sing praise to the King of kings

You are my everything and I will adore You, I will adore You

 

Kari Jobe

Reacties

 

 

 

My beloved

 

You're my beloved, you're my bride

To sing over you is my delight

Come away with me my love

Under my mercy come and wait

 

Till we are standing face to face

I see no stain on you my child

You're beautiful to me

So  beautiful to me

 

I sing over you  my song of peace

Cast all your care down at my feet

Come and find your  rest in me

 

I'll breathe  my life inside of you

I'll bear you up on eagle's wings

And hide you in the shadow of my strength

 

I'll take you to my quiet  waters

I'll restore your  soul

Come rest in me and be made 

whole You're my beloved, you're  my bride

 

To sing over you is my  delight

Come away with me my  love

 

Kari Jobe

Reacties

 

 

  

Sing to the Well!

 


Come, eat, eat the bread of life the word of God --

Dip your rod in my honey

Place the sweetness of my word in your mouth

That you may be awake with your eyes open

Your love for me kept strong and alive to sing

Sing thru the watches of the night.


Sing, Sing to the well!

Sing though you are thirsty, though you are dry

Though it is dark so dark thru the watches of the night

Sing even when no water is in sight

Let the rivers flow

Living water, streams from the Rock

Sing, Sing to the Rock!

Let His words spring forth

Striking the earth with the rod of His mouth


Sing, Sing to the well!

See the waters rise

Abundant drink supernaturally given Come!

Whoever is thirsty,

let him come Sing, Sing to the well!

Drink from the Rock

The Rock, the Christ

Take the free gift of The water of life.

 

Karen Holland

Reacties

 

 

 

 

Fall at His Feet

 


The expensive perfume poured out

Poured out at Jesus' feet

Poured out from a broken vessel

An offering

A pleasing sacrifice

Let it rise

The fragrance so strong

Strong enough to fill the whole house

A sweet incense

Let it burn

Fall at His feet

The Risen and Exalted Christ

Clasp His feet


Feel the touch of His hand

His gracious right hand placed upon His dove


Arise my dove, my beautiful one

Come, reveal your face


Arise from the clefts of the Rock

Come let your voice be heard

For your voice is sweet

Your face so lovely

Shining, shining, for all to see, for all to hear.


Come,

the Spirit and the Bride say

Come! Feel the touch of His hand

His gracious right hand

As blossoms bloom and give forth their fragrance

To the song of His beloved dove so sweet

Come and drink

Come, fall at His feet.

 

Karen Holland

 


Reacties

 

 

 

 

The Lord's delight

 

Beautiful in His sight

Held in His gaze

The apple of His eye

Sheltered -Psalm 91:1

Covered beneath His wings -Psalm 17:8; Proverbs 7:1-2

Treasured and greatly desired His delight - Psalm 45:11; Psalm 147:11

Is the heart which

Wholeheartedly bows down in delight before the King.

A sweet incense

A living sacrifice -Ephesians 5:1-2; Romans 12:1-2

Delight in the fear of the LORD

Delight in the Word - Psalm 119:16; Matthew 4:4

Savor the wonder and awe of the Kings presence

Upheld in His mighty right hand

Fullness of joy Forevermore. -Isaiah 41:10; Psalm 16:11

Karen Holland

 

May the God of peace, the great Shepherd of the sheep,

make you complete in every good work to do His will,

working in you what is well pleasing in His sight,

through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever.

Amen. (Hebrews 13:20-21 NKJV)

Reacties

 

 

 

The Song of the Lamb


Fear the Lord alone

Come bow before Him,

fall at His feet in worship and praise --Revelation 4:10

Sing a new song, a song of the Lamb

A song of grace and redemption, a song of deliverance

A door opened for all to see --Isaiah 6:4

Many will see and fear and put their trust in the LORD. --Psalm 40:3

The King of the ages revealed.


Worship God!

For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. --Revelation 19:10


The tent of the testimony opened wide

See the King

Do only what you see the Father doing --John 5:19

Hear the testimony of Jesus

Speak only what you are given,

sing a new song --Psalm 40:3

A song of the Lamb,

following wherever He leads --Revelation 14:4

That Jesus may be lifted up

A banner, the light of the world, for all to see --John 12:32, Isaiah 11:10


That the nations will be drawn unto Him

and His way be known.


Who will not fear You, O Lord,

and bring glory to Your name?

For You alone are holy. --Revelation 15:4

Who will not come and bow down

to worship before You, O Lord?

Let the nations be drawn singing for joy

Let the nations be glad.


Let the peoples praise You, God;

let all the peoples praise You!

Then the earth will give her harvest

[showing His favor]

-God, our God, blesses us!

God blesses us,

that they may fear Him

to the ends of the earth. --Psalm 67:5-7

 

Karen Holland

 

Romantic photo heelsboxsns-1.gifReacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl