Beloved Place
Categorieën
Beloved Place!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link naar:
 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

   

  

 
Laatste reacties
 
  
 
 
  Beloved Place
 
  
@Beloved Daughter
 
 
 


 


Reacties (5)

 

 

 

  

 

Dance with me o lover of my soul

 

Behold You have come over the hills upon the mountain

To me, You will run. My Beloved,

You've captured my heart (repeat)


CHORUS 1:

Won't You dance with me,

Oh Lover of my soul,

to the song of all songs?


VERSE 2:

With You, I will go You are my Love You are my Fair One

The winter has passed and the springtime has come (repeat)


CHORUS 2:

Won't You dance with me,

Oh Lover of my soul,

to the song of all songs?

Romance me,

Oh Lover of my soul

to the song of all songs.


 

Reacties

 

  

 

GODS LIEFDE    

 

   "Want alzo lief heeft God de wereld gehad,

dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,

opdat een ieder, die in Hem gelooft,

niet verloren ga,

maar eeuwig leven hebbe"    

 

  (Johannes 3:16).

Reacties

 

   

God houdt van jou zoals Hij van Jezus houdt

 

  Dat u hen liefhad zoals u mij liefhad. Johannes 17:23b


Probeer je eens in te denken hoeveel Vader God van zijn Zoon Jezus houdt. Ze vormen een unieke eenheid; dat zie je al bij de schepping, als God zegt: ‘Laten wij mensen maken’ (Gen. 1:26). Dat doen ze dus samen, Jezus en God de Vader.

Ze hebben volmaakt plezier in elkaar. In Spreuken 8, waar de Zoon oplicht als de Wijsheid, noemt Hij zichzelf ‘Gods lieveling’, die gelukkig is in Gods nabijheid. ‘Ik was zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid.’  (Spr. 8:30).
Als Jezus op aarde verschijnt, noemt God Hem op zijn beurt zijn geliefde Zoon. ‘In hem vind ik vreugde,’ zegt Hij (Mat. 3:17).
In het optreden van Jezus zie je die unieke eenheid met de Vader ook weer. Hij is er altijd op uit om zijn Vader te eren. Andersom staat de Vader vierkant achter Hem met al zijn kracht en zegen, om Hem te bevestigen als zijn Zoon. Je ziet een volmaakte liefdesrelatie tussen Vader en Zoon, die voortdurend versterkt wordt in hun eenheid van denken en doen, hun streven, beslissen en spreken.
Als je Jezus ziet, zie je hoeveel de Vader van Hem houdt. En als je Hem ziet, zie je ook hoeveel de Vader van jou en mij houdt. Ja, echt. Want Jezus betrekt ons in die liefde. Hij zegt dat de Vader precies dezelfde liefde voor Hém koestert als Hij voor jou en mij heeft.
‘Ik in hen en u in mij (...) dat u hen liefhad zoals u mij liefhad’ (Joh. 17:23).
Blijkbaar kunnen onze miskleunen en tekorten die liefde niet negatief beïnvloeden, zodra we in Jezus zijn.

Wat een liefde!

 

Willem de Vink

 

 

Reacties

 

 

  

God, Help Me

  

God Help Me - Bevrijd Worden van Angst en Woede

Elk van ons heeft een bepaald niveau waarop onze emoties uit hun voegen barsten en we uitroepen: "God help me!". We hebben misschien net teleurstellende resultaten van een medisch onderzoek gekregen, of misschien verwoestend nieuws over een familielid te horen gekregen. Onze emoties zijn een chaos! We weten niet of we kwaad, paniekerig, bang of bevreesd voor de toekomst moeten zijn... we weten wel dat we op eigen kracht niet verder kunnen.
Soms zijn deze emoties te sterk om er zelf mee om te kunnen gaan en zij raken dan ook anderen. Toen voor het eerst kanker bij mij werd vastgesteld, was ik bang dat ik blind zou worden. Ik uitte mijn woedde tegenover mijn verzorgers. Is het je ooit opgevallen dat angst en woede hand in hand gaan? Barse woordenwisselingen vinden plaats tussen individuen die bang zijn voor verraad in hun relaties. Angst voor een bepaald medisch onderzoek genereert woede wanneer de kanker wordt bevestigd. Het maakt niet uit of de angst of woede gerechtvaardigd is... deze gaat door met groeien.
Een verwoestende angst (zorgen, paniek, achterdochtigheid) wordt gegenereerd door een anticipatie van het onbekende. We willen allemaal controle uitoefenen over onze omstandigheden (En maakt het je niet gewoonweg nog kwader als je hierover geen controle kunt uitoefenen?). Maar wanneer ik mijn minimale menselijke capaciteiten vergelijk met die van een alwetende, almachtige, alom aanwezige God, dan geef ik mijn controle aan Hem over. Plotseling nemen dan mijn angsten (en woede) af (Psalm 131:1-2).
God Help Me – Op Zoek Naar een Leven dat de Moeite Waard is Wanneer je uitroept: “God help me”, geloof je dan dat er een meer bevredigend leven voor je ligt? Een relatie met een toegewijde en liefhebbende Hemelse Vader verandert je wereldbeeld van een tijdelijk in een eeuwig perspectief (2 Korintiërs 4:17-18). De relatie die je ontwikkelt door God's Zoon, Jezus Christus, als je Heer en Verlosser te kennen vernieuwt je zowel mentaal als fysiek.
Je kunt de wereld om je heen niet veranderen tot je je eigen wereld verandert. We kunnen er voor kiezen om een leven te leiden dat niet aan God's plannen gehoorzaamt -- een leven in zonde (Romeinen 3:23). Of we kunnen om vergeving vragen en Jezus Christus er voor danken dat Hij Zijn leven gaf als betaling voor onze zonden.
“Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. " (Kolossenzen 1:21–22).
Door Jezus als de Heer van onze levens te accepteren worden we opnieuw geboren -- leden van God's familie -- met de garantie van eeuwig leven in de hemel. “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16).
God Help Me – De Juiste Keuzes Maken God verlangt er naar om je te helpen (Romeinen 5:6-11). Hij houdt zo veel van jou en Hij wil niet dat je deze beproeving in je eentje moet doorstaan.
Het enige dat je hoeft te doen, is geloven. Bid een eenvoudig, oprecht gebed: "Hemelse Vader, ik geloof dat Uw Zoon Jezus Christus voor mijn zonden aan het kruis stierf en uit de dood werd opgewekt. Ik beken en vraag vergeving voor mijn zonden. Dank U dat U mij vergeeft en van mij houdt. Help me om een nieuw leven te leiden dat U tevreden stelt, als een nieuwe schepping in Jezus Christus. Ondersteun mij en help mij door mijn huidige situatie heen. Deze is groter dan ik aankan en ik kan er zonder U niet mee omgaan. In de naam van Jezus, Amen."
Als je vandaag besloten hebt om een kind van God te worden: welkom in Zijn familie. Hij zal je nooit verlaten. Hebreeën 13:5: “Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten.’”

  • Word gedoopt zoals Christus ons opdraagt.

  • Vertel iemand anders over je nieuwe vertrouwen in Christus.

  • Neem elke dag tijd voor God. Dat hoeft geen lange tijdsperiode te zijn. Ontwikkel gewoon een dagelijkse gewoonte om tot Hem te bidden en om Zijn woord te lezen. Vraag God om je overtuiging te versterken en om je begrip van de Bijbel te vergroten.

  • Zoek het gezelschap van andere Christenen. Probeer een groep van Christelijke vrienden om je heen op te bouwen die je vragen kunnen beantwoorden en je kunnen ondersteunen.

  • Vind een lokale kerk waar je God kan aanbidden.

  •                                                http://www.allaboutgod.com

 
Reacties

 

 

 

 

God houdt van mij?

 
Hoe weet je of God werkelijk van je houdt? Het antwoord is eenvoudiger dan je denkt. Kijk naar het kruis. Het is een bekende kreet. Maar het blijft van kracht. Omdat het zo waar is. Wat Jezus aan het kruis deed, was zo'n overweldigende daad van onbegrijpelijke liefde... Het is het krachtigste wat er ooit in de geschiedenis van de mensheid heeft plaatsgevonden. Het kruis is het bewijs van Gods onbegrijpelijk grote liefde voor jou.
Je kunt nog zo denken van jezelf dat je het niet waard bent. Dat je eigenlijk niet goed genoeg bent voor God. Voor God maakt het niet uit. Want zo is liefde. Het is niet afhankelijk van wat jij doet. Een Vader houdt niet van zijn kinderen omdat ze zo goed zijn. Hij houdt van ze, gewoon omdat Hij zo ontzettend veel van hen houdt. Liefde. Het is anders dan je menselijk kunt beredeneren. "Ja, maar, we zijn zo slecht. Zo zondig. Zo onvolmaakt. Zo onwaardig." Niet voor God. Hoe verbazend, hoe shockerend dat ook kan klinken, voor sommigen. Voor God ben jij niet onwaardig. Kijk naar het kruis. Wat heeft Jezus gedaan? Het is een daad van liefde. Niet van veroordeling. Noch van verwijt. Integendeel. Pure liefde. Voor jou.
Je bent waardig voor God. Zo waardig dat Hij voor jou zijn hemelse heerlijkheid verliet en in de vuiligheid van de wereld kwam, om zich te laten vermoorden. Zo waardig vindt Hij jou. Zo waardig dat Hij jou zijn engelen geeft om je te dienen. Zo waardig dat Hij profeten zendt om je zijn Woord te geven. Zo waardig zelfs dat Hij je zijn eigen Geest schenkt. Als krachtbron, rivier van leven, fontein van vreugde, stroom vol wonderen... God geeft jou alles wat Hij heeft, omdat jij waardig bent. Hij houdt van je. Ontzaglijk veel. Kijk maar naar het kruis.
Probeer het niet weg te redeneren door je schuldgevoelens. Jouw gevoelens van onwaardigheid zijn niet Gods waarheid. Jouw eigen afwijzing en zelfveroordeling, jouw kritiek op anderen en valse schuldgevoel is niet wat God wil. Hij liet Jezus kruisigen. Hij legt jouw zonde op zijn Zoon. En zijn hart brult het uit: 'IK HOU VAN JE! KOM!!!' Hou niet terug, maar geef jezelf. Vader houdt van je.
Elke gedachte, elke lering, elke theorie, elke theologie die dat ook maar enigszins ontkracht, staat regelrecht tegenover alles wat Gods Woord van begin tot einde leert. Jezus schiep ons als zijn evenbeeld, Hij gaf alles wat Hij had, om ons voor Hem te winnen en Hij wil uiteindelijk met ons trouwen. Hij is onze bruidegom en wij zijn geliefde bruid. Hoezo onwaardig?
Pas als je werkelijk je hart volledig opent en Gods troonzaal binnenwandelt, waar Vader je omhelst en je kroont, kun je weten hoe groot de kracht van het kruis is. Het is ongelooflijk. Het overtreft alles, zoals Paulus zegt. Het is overweldigend, overrompelend, triomferend boven alles wat triomf heet. Het is machtiger, mooier, krachtiger, diepgaander dan wat ook. Gods liefde voor jou. Ontvang het maar.

Deze tekst mag zonder toestemming van de auteur overgenomen worden,
mits vermelding van de auteursnaam en website als volgt:
 
David Sorensen Durf jij ECHT te zijn?
 
http://www.real-life.nl
Reacties

 

 

 

 

 

 

 

God heeft een plan met je leven

 

God heeft een plan met je leven

Je bent hier met een doel

Geloof het diep van binnen

Het is meer dan een gevoel!

 

Hij doet meer dan je kan bidden

Hij is groter dan je denkt

Ik weet dat Hij je helpt

Ik weet dat Hij je kent

 

Dus stap uit je boot

Durf op water te lopen

Vraag God om hulp

En de Hemel gaat open

 

Wees maar niet bang

Hij is altijd bij jou

In de storm, in de strijd,

in de moeilijke tijd

God is trouw

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl