Beloved Place
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
Beloved Place!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link naar:
 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

   

  

 
Laatste reacties

 

 

De binnenkamer van gebed

Jeremia profeteerde dat alle herders die weigeren om God in gebed te zoeken zullen falen: “Want verdwaasd zijn de herders, de HERE zoeken zij niet; daarom hebben zij geen verstand en is heel hun kudde verstrooid” (Jeremia 10:21).

Het tafereel dat Jeremia beschrijft is precies wat we vandaag de dag zien in de kerk. Veel herders zijn lui en nalatig geworden. Ze zien hun roeping enkel als een baan – als een loonstrook. Ze leunen op de arm van vlees in plaats dat ze zoeken naar het kennen van Gods hart door gebed. Ze hebben alle kracht verloren om te voeden en om hun schapen bijeen te houden, en de schapen raken zo verspreid.

De eenheid die ooit de kerken sterk hield valt nu uiteen. Jeremia zei het volgende over deze dag: “Mijn tent is vernield en al mijn koorden zijn losgerukt; mijn kinderen zijn van mij weggegaan en zijn er niet; geen is er meer, die mijn tent spant, mijn tentkleden opricht” (10:20). De koorden waar hij van spreekt, de bindende kracht van God die de eenheid onderhield tussen het volk, was uitgewist. De schapen waren verstrooid en er was zo’n onreinheid binnen het priesterschap, dat niemand nog durfde om nabij de heilige dingen van God te komen. Geen enkele priester was waardig om de heilige gordijnen aan te raken.

Ik wil me richten tot diegene die zoeken naar God: Heeft u een binnenkamer van gebed? Een “binnenkamer” hebben betekent simpelweg om ingesloten te zijn met God, waar en wanneer dat dan ook is, waarbij u voldoende tijd besteed om Hem te zoeken en Zijn Naam te roepen (zie Matteüs 6:6).

“Binnenkamer van gebed” kan ook duiden op “gebedsgewoonte”. Heeft u een dagelijkse gewoonte waarbij u alleen bent met God? “Dagelijkse praktijk” betekent dat u uzelf heeft gedisciplineerd om voor het aangezicht van God te verschijnen, waarbij u een hart heeft dat zegt: “Ik moet mezelf insluiten met God – ik moet met vandaag nog met mijn Vader spreken!”.

Soms bevind mijn binnenkamer zich in mijn auto. Het is vaak ook mijn kantoor thuis of op de straten van New York. Een paar weken geleden was het het strand in Florida, waar ik urenlang heb gewandeld, ingesloten met God.

Het soort gebed waar ik hier over spreek heeft te maken met intimiteit met God – het alleen zijn met Hem. Jezus waarschuwde ons tegen hypocrisie in gebed. Hij maakte een dramatische vergelijking tussen diegene die God in het verborgene zoeken en diegene die zo bidden dat iedereen het kan zien en hen heilig vind.

David Wilkerson

 

 photo www_tvn_hu_e721ace239432844869a99f93baa581d.gif

 

Reacties

 

 

 

Als u Hem zoekt....

 

Maar wanneer ú bidt, ga dan uw kamer in, doe de deur achter u dicht en bid dan tot uw Vader, die verborgen is. En uw Vader, die ziet wat verborgen is, zal u belonen” (Matteüs 6:6)

Wanneer Jezus spreekt over het binnengaan van uw binnenkamer om de Vader te zoeken dan spreekt Hij over iets veel groters als een fysieke kamer. Het Oude Testament vertelt ons dat God Zijn volk in twee categorieën verdeelde: zij die Hem regelmatig in het verborgene zochten, en zij die dat niet deden.

Toen God boos werd op Israël vanwege hun afgoderij, plaatste Mozes zijn gebedstent buiten het kamp. De Schrift zegt: “Mozes nu zette op een flinke afstand buiten het kamp een tent op die hij de ontmoetingstent noemde. Ieder die een rechtszaak aan de Heer wilde voorleggen, ging naar deze tent” (Exodus 33:7). Temidden van alle afgoderij die plaatsvond in Israël nam Gods volk nog steeds de tijd om de Heer te zoeken. Dit zoekende overblijfsel wist dat ze buiten het kamp moesten gaan opdat zij niet ook in dezelfde afvalligheid zouden vallen als de rest van het volk.

Eeuwen laten begreep het volk onder Koning Asa waarom God hen zegende en voorspoed gaf, en waarom Hij hen in vrede bewaarde tegenover al hun vijanden: “want wij hebben de HERE, onze God, gezocht … Hij heeft ons aan alle kanten vrede gegeven. En zij bouwden voorspoedig” (2 Kronieken 14:7).

Op een bepaald punt in de regeerperiode van Asa kwam er een leger Ethiopiërs op Israël af. “Toen riep Asa tot de HERE, zijn God, en zeide … HERE, Gij zijt onze God, laat toch tegen U geen sterveling iets vermogen. En de HERE deed de Kusieten de nederlaag lijden tegen Asa …” (verzen 11-13). Toen Asa werd aangevallen viel hij op zijn gezicht en richtte zich tot God in gebed – en God verhoorde dit gebed met overwinning.

Kort na die overwinning kwam Azarja de profeet naar Asa en zei: “De HERE is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten” (2 Kronieken 15:2). Met andere woorden: “Als u stopt met het zoeken naar God en stopt met het aanroepen van Zijn Naam in alles wat u doet, dan zal Hij u verlaten”.

Iedere keer dat Israël de Heer zocht zegende God hen: “doch keerden zij in hun benauwdheid tot de HERE, de God van Israël, terug en zochten zij Hem, dan liet Hij Zich door hen vinden” (15:4). Israël genoot van een rust wanneer zij God in gebed zochten en Hij verlostte hen altijd en gaf hen altijd richting en kracht.

David Wilkerson

Reacties
 
 
Take me
 
Hear you voice
A gentle wisper
Calls from deep whithin
On my knees my heart it crys out
I'm Longing to draw near
Hide me now under the shadow of Your wings
Lord into your presence I will run

Take me away with you
I wanna be close to you
Take me away into the secret place

Take me into your arms
Here in your presence I belong
Take me away into the secret place


Let Your glory fill this place oh god
Fill this place

Final

Take me away with you
I wanna be close to you
Take me away into the secret place

Take me into your arms
Here in your presence I belong
Take me away into the secret place

Ohhh Lord
The secret place
Wanna go there with you
The secret place
Ohh want you take me there Lord
 
Planet Shakers
 Lees meer...

 

This music video is so beautifuland exactly what the Holy Spirit is calling the Bride into at this time. To put Lord Yeshua FIRST… to make Him her FIRST LOVE! To rest from her works of “ministry” to others and seek the Lord first. To come into the quiet place of the Holy of Holies, behind the “veil” of natural human life, to stop our “doing” and just “be” with Him. IF we will still our souls, we WILL be healed of our confusion and religious struggles! But are we coming to Him and “ABIDING” in the covering shadow and protection of the Most High God as in Psalm 91? Am I “ABIDING” in the Vine so that His Life may flow in and through me? John 15… or am I coming and going, busy with MY plans, distractions and other loves? Yielding oneself to God always brings order into our lives, mental balance and spiritual peace out of chaos. When I yield myself to the Father to be in control of my life then the “fruit” the Holy Spirit such as “self control” and “love” will grow and work in me. I won’t be afraid and unable to cope. Don’t get to the point of desperately crying out GOD GIVE ME PEACE AND PATIENCE !#%@?! Just be alone with Him more and it will happen. You will become more Christ like in attitudes and deeds. We are changed into the image of what we are beholding. Yeshua is a King with a servant’s heart. He delights to give of Himself. He calls His disciples to become as He is in this world.

Preparing ourselves for a Ministry of Love…

This article is about the secret of Spiritual preparation in God’s Presence which effortlessly brings forth Spiritual “fruitfulness”… and how it’s not all up to me to do the work of ministry! There is time to work and time to rest. All work for God must come out of a time of resting in His Presence. There is “conception” of His Word in us as a seed that needs to be nurtured, maybe for a long time, until it’s time to bring it forth visibly. God wants to speak and do HIS WORK in and through us but there HAS to be preparation and a level of wisdom and maturity. We may know we are being called to “do” something but we have to give ourselves to the LORD for the work of the ministry.We have to be personally taught of the Lord what He wants... otherwise we dare not try to do or say things in His Name. This is how it was with Yeshua’s ministry! He said the words and works were from the Father in Him…He did what He “saw” the Father doing. “The words that I speak are not my own but they are the words of the Father in me”. Exercising a ministry has problems and even Satanic attacks, opposition and discouragement to be overcome… (as the Apostles had so much opposition)… but when carrying the Ark of a “ministry” becomes a heavy burden with no anointing life, joy and peace in it… (like Aron’s rod that budded supernaturally) then it shows that either…

  • we aren’t “allowing” the Father to speak and work in us, even though we want to (lack of prayer and commitment)
  • or that we aren’t “willing” to let Him work in us because we want to do things our way (rebellious / prideful attitude that needs repentance and restoration)
  • or that it is time to ask for more workers to help carry the load and do the work and or intercessors or financial help? (Pray for help, provision and share with others)
  • or that it is time to lay the ministry calling down, either temporarily or permanently (seek God’s will and wisdom and counsel from others)
  • or perhaps hand the mantle over to someone else whom He has raised up and confirmed is His chosen (Bless and pray for them)
  • or it is time to start a different ministry! Praise God (He who is faithful in little things will be given greater responsibilities!)

Struggling to impress who?…

If we aren’t hearing from the LORD of the Church who wants to carry on His ministry on earth through us (in His Name) or have lost our enthusiasm or feel we are floundering around or even going under, then we need to re-assess what is most important. Maybe we have gotten out of our depth, taking on too much, or become puffed up. No ministry is really mine! We / I cannot impart Eternal Life and Spiritual healing to anyone else. Only Christ in and through us as parts of His body can. The problem with feeling “stale” or “tired” or losing interest in one’s vision may be entirely with “us”. We have to ask now and again… are my priorities right? Is my life in Godly balance and order? Am I condemning myself without reason? Am I trying to compare myself to others or copy them? Have I even lost the plot by losing Christ as my first love? Some do and it is a very serious thing in His eyes. He will not bless those who do not love and honor Him FIRST in the churches. He must be the center of our focus and all our “ministries” must be based on Him as the foundation stone… for the Glory of the Father. Many imitation Christs, counterfeit churches and con-men ministers exist but the Holy Spirit will not bear witness to that which is a lie using His Name. Many are being deceived but the elect… the Bride… will know the real deal and not follow them.

Rev. 2:1-7 is the Lord’s message to the church / sacred assembly at Smyrna commending them for their works, labor, patience, not putting up with evil, testing false apostles and liars for His name’s sake but then He says… “Nevertheless I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen and repent and do the first works or else I will come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. v7, he that hath an ear let him hear what the Spirit sayeth unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life which is in the midst of the paradise of God”

Submitting to the High Priest…

Do I love and minister to YAHWEH first before wanting a “ministry” to others? Am I responding to His calling and wooing unto Himself? Maybe I have to lay myself down again before Him on the Altar of Sacrifice and let Yeshua as the High Priest divide my flesh and spirit with the sharp sword of His Living Word… burn me with His purifying “eyes of fire”… wash and cleanse me from all leaven of sin and anoint me afresh with the Holy Spirit of Love and Power. He is a jealous God but OH what a MIGHTY EL SHADDAI to call our Elohim! He knows exactly where we are at and what to do about it. Nothing is hidden from Him. He searches our hearts. He wants our willingness and consent to let Him work in us. That may mean pruning back the old dead works at times. Ouch!… but no, let it be gone so that we might walk in newness of life with His Life flowing through us continually… “Looking unto Jesus the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, endured the cross…” Hebrews 12:2

Is Yeshua / Jesus our First Love?

The true faithful, remnant Bride (all those men and women who love Yeshua/ Jesus as their Savior and Lord) is wanting this reward of Joy too and longing to see her Beloved! This may be a mystery for some but the Holy Spirit is wanting to prepare her heart in Love and Holiness… ready for the return of the Bridegroom. This means she must put aside all other distractions and seek Him FIRST as her FIRST LOVE not her last! If her Lamp of Love has run out of oil by unbelief or from compromising and partaking in the lukewarm, last days “Laodicean church”, or the miracle con-men or the religious “Interfaith” apostasy, it will soon become cold and go out and she will be left behind at the time of the “rapture”… “our gathering together unto Him” to be taken back to the Father’s House… the New Jerusalem. He has made this warning very clear to His Churches… for those who have eyes and ears to hear what the Spirit is saying to us… Revelation chapters 1 to 3, Mathew 25:1-13 and 2 Thess.2

In Love and awe of God…

The Shulamite woman in the Song of Solomon... who is a type of the Lord and His Bride… searched everywhere, she asked the Watchmen and other women of Jerusalem “have you seen my beloved?”… they had not but when she found Him she “would not let Him go”. It takes time and commitment of the will to find, hear, receive and know Him. “Could you not watch with me for one hour?” Math 26:41… means it can take at least an hour before one starts to tap into an awareness of His Presence and the Knowledge of what He is really like…. not what our religious ideas, beliefs and dogmas have presented as the Truth.We don’t have an INSTANT God who can be brought up as we demand.  Some say they don’t have an hour a day to pray and worship the Lord… yet they spend time on the phone or watching TV. We need to practice the Presence of God all the time no matter what else we are doing. We must be patient and diligent, genuine and truthful in our desires to be heard and blessed by Him. Not that He is far away… but knowing the LORD is a matter of responses… sometimes He makes the first move towards us and we should respond back to Him… other times we can make the first move and He surely will respond back! I read someone suggesting that meeting with God should be like two shy little birds gradually and even timidly approaching one another as they gain confidence. Yes, I think God is gentle and and sensitive like that. Lovemaking should be. See the prophecy Yeshua has given about this http://brideofmessiah.wordpress.com/2011/06/20/prophecy-a-word-on-spiritual-marriage-drawing-aside-into-the-prayer-closet-with-yeshua/ There also has to be a “Godly fear”… (not the demonic “spirit of fear” which is NOT from God)… but an awe and respect for the Holy One of Israel…whom we will all have to deal with in one way or another… either willingly or unwillingly. But developing a relationship with God as our Father and our Husband is altogether different to what some will experience of God’s judgement and even wrath against all evil in the end days. So many do not want to respond to the LORD or even believe in a God… but He is not mocked, each person will reap what they sow. There will be Heavenly rewards for our efforts. We are to store up riches in Heaven before we get there! Yeshua / Jesus taught “God is a Spirit” and “God is Love”… so we can start there with that knowledge and “confidently” come to the Throne of God’s Grace. Hebrews 10.

Making excuses...

Our old, natural mind, carnal nature and sinful flesh can be afraid of praying / talking to God alone… and makes all sorts of excuses to avoid it… oh, I have to do this or that first. In other words we often disobey our spiritual husband and will not come to Him when He calls for our Love and attention! We need to remember Messiah / Christ came to make the Father known to us... not to condemn us but to save us. We have to bring our fears to the cross and lay them down. We do not have to plead for forgiveness and acceptance… you are accepted in the Beloved Son of God! The Father of Light accepts those who accept and love His Son as their “Beloved”! Oh He is so LOVED! It’s all about Loving each other in the Oneness /Echad of His Holy Spirit. “God so LOVED the world that He GAVE His only begotten Son that whosoever believes in Him should not perish but have Eternal Life”. John 3:16. The Way to Eternal Life in Heaven, as a son or daughter of the Most High God… has been shown. (This is all explained in the New Testament.)

Private prayer…

For those who have received the Promise of the indwelling Holy Spirit… the search is not “out there” any more… we have to Come into the SECRET PLACE of prayer and worship… the Holy of Holies… the Heavenly Place of Love and Worship in our own hearts and prayer rooms… shut the door and be alone with God… just talk to Him… kneel or lay on the floor in humility and adoration of the Holy One who is so WORTHY of all our worship and Praise. Sing to Him a New Song… “Holy, Holy, Holy are you Oh Lord, King of the Universe… Heaven and earth are full of your glory”…kneel and lay before Him… put yourself under His Spiritual covering…and He will lift you up…

Lord, I come to you… cover me with your Spirit… I want to belong to you. Put your seal upon me… I love you more than anyone or anything else… I cannot live without you… please reveal yourself to me more… I want to see and touch you… I want to hear your Voice Lord… I hunger and thirst for you alone… for the Oil and Wine of your Spiritual Blessing…that you alone can give to me. Why have I wasted so much time in the outer court… asking others? Trusting others?… Trying to help and advice others? please forgive me… I just want to belong to you and do what you want… to please you alone is all that matters now… Lomi, Lomi, Lomi my husband…

Being the Bride of Messiah and representing Him to others as the Desirable One… our Beloved Lord and Master… can only happen as we spend time alone with Him and walk in that spiritual fellowship of the Holy Spirit as a branch ABIDING in the Vine. How can His Life flow into and through us lest we are One with Him in a Living Love Union? He said “I am the living bread that came down from Heaven…eat of me”! Let us not just speak of this as being True but do it… pray for a revelation of it. (represented by the priests eating at the Table of Shewbread in the Holy Place) The Father will reveal His Son through the Holy Spirit of Truth, as the Menorah Light… will bring enlightenment to our spirits and make His Word real to us.

The Lord or the world?…

So are we longing for an encounter with the Risen Lord or are we afraid to ask? He WANTS to reveal Himself to His precious Bride but He wants us to ask Him. Let Him hear your voice. Tell Him what you want. Can we even imagine how this must delight our King… to have us come to Him willingly and tell Him we want Him more than any other… that He has ravished our hearts too? I am asking Yeshua to make Himself more real to me. Interest in the world, shopping and TV has all but dropped off… and so it should! He is my delight… day and night. There is nothing else to live or long for. Not even my own family come before the LORD. I have responsibilities to love and care for them but unfortunately I don’t have spiritual fellowship with them in the Holy Spirit. They think one foot in the world is OK but love of the world is not of the Father. It cannot entertain the anointed Bride of Messiah or delude us that anything less than the Lord is very important… for her heart is set on things above in Heaven! The world loves its own… looks after its own. They do not understand the Anointed Ones… true Christ-Ones… Christians… followers and disciples of Christ the Messiah… the Anointed One… YESHUA the KING!

To obey is to serve… but as Marys or Marthas?…

Seeking His Presence, His Voice, His Heavenly “atmosphere” in our midst and the Blessing of His Holy Anointing Oil and Wine of Love should be our number 1 priority. This is the first of the 10 Commandments which are still the timeless teachings and moral standards of YAHWEH for all humanity. It seems that after lip service… most people don’t want to love and keep them and can’t anyway without the Holy Spirit in their hearts who enables that AUTOMATICLY! (See Jer. 31) Yeshua said to the disciples who followed Him… “Why do you call me Lord, Lord and do not do what I say?” and that He had NOT come to do away with the Law of His Father but to fulfill them and write them in our hearts and minds by His Holy Spirit of Love. So, are we obeying Him and spending time with Him like Mary or running here and there like Martha? Are we spending hours on YouTube watching other people’s videos when we should be reading the Bible?… or on eBay searching for something interesting to “BUY NOW” when the Father said He would provide what we need? Martha types are REST-less and full of anxiety and questions. She was judging her sister Mary and complaining because she wasn’t doing what she wanted… not even willing to stop all the fervent activity to hear from the Lord of the Church what He wanted. He said...”One thing is needful and Mary has chosen the better thing” Mary wasn’t trying to do anything for Him… but waited at His feet, listening for His Voice first. He said that is the better thing to “do”. Surely she is a type of the Bride of Messiah… one who just loved Him in simplicity and purity with no other selfish ego ambitions? Yeshua / Jesus justified her quiet /teachable heart and rebuked Martha’s bossy / fearful attitude. I’m sure Mary didn’t want a “ministry” but out of her Love for Yeshua / Jesus one would have developed as she simply shared about Him with others and sought to love the brethren!

DON’T BURN OUT!…

Sometimes we become worn out TRYING to serve God… when all He asks us to “do” is to know Him and the One He has sent. How hard is that? In that knowing we receive supernatural peace and strength to face and do the impossible. As they say, it’s not our ability but our availability that matters. God can change, prepare and use anyone who is willing to say, “Lord, here am I, send me”. The Creator knows we are just dust and that all our good intentions don’t produce spiritual “fruit”. YAHWEH’s ways are not our ways. All He asks is that we come into the Holy Place to be with and worship Him… (John 4) to forget about all else and all others!!!!!… and then go forth as His spiritual priests… to do “the work of the ministry” or deliver the Word He tells us in there. This takes more patience, soul searching and obedience than being “busy”. It’s called “waiting on the Lord”… “walking in the Spirit” and “Abiding in the vine” John 15

The Right Attitude…

If we don’t get this and ourselves right… how can we instruct others? We will grind to a halt… the Holy Spirit will convict us of self-righteousness and religious pride… even though it may take a while to realize what He is telling us! LOL. We have to practice what we preach. Otherwise we should mind our own business and not try to help and support everyone in our own strength or make judgements of what we think they should do. We must avoid trying to control others under the pretense of being a religious teacher or spiritual counselor etc. We must have empathy with those in need and treat them as equals. We are not to have a “holier than thou” attitude or try to lord it over others. The Master said those who want to be the greatest in God’s Kingdom should make themselves the servants of others who are God’s people too. We cannot serve those whom we aren’t willing to love as God loves them. This takes HUMILITY! Being humble of attitude is not a weakness but a choice. It is the opposite of VANITY! God is humble and is close to those with a meek and humble spirit but hates the wicked and arrogant who oppose Him and the proud and arrogant Pharisees / hypocrite types. He prefers the man who smites his chest and prays “Please forgive me a sinner” rather than the self righteous Pharisee who say “I thank God I’m not like this man”.  

What is having a “ministry” about?

It’s about being called and gifted by the Holy Spirit and given authority in the Lord’s Name to serve others, in His place. Not all ministries are spectacular or noticed except by those who receive them…but they are anointed to touch people in a spiritual way nevertheless. Our Master set an example, took a towel and washed His disciples feet… which was the servant’s job in those days. We could call that a ministry of “service”. Maybe you love to serve people by cooking them food or give away flowers. Prayer is a “ministry”… the giving of self and time for others in a sacrificial way. Pray for those who reject you and spitefully use you… that God may show them mercy and grace… then leave them to Him. You may help in a church office… that’s a ministry of administration, keeping records, arranging things? Visiting the sick and writing to persecuted Christians in prison is a ministry of mercy. to the needy. You may have a ministry of deliverance or healing or prophecy that comes through you as you are speaking with people on the phone or in a shop as well as in a church situation. It’s all the Gifts of the Holy Spirit being worked out in daily life. It’s all the ongoing Ministry of Yeshua on earth through His Body. Is ministry just to those in the Body of Christ.. no… remember the Good Samaritan story and show the Love of God to all without questioning the results.

Value the simple encounters…

LOVE EXPRESSED ALWAYS BRINGS ON GOOD FRUIT. It must! Be there for others and offer help but accept a thankless attitude without bitterness. We are meant to shine our light before men so that they will see our good works and glorify our Father in Heaven. If you will wear a simple cross that may speak heaps as to why you are polite. Be a cheerful giver. Don’t retaliate to the ungodly. Have pity and mercy on their stupidity and lack of understanding. They may be destined for hell! You may have one chance to make a difference in their life. At least don’t be the one they blame for not wanting to be like “those Christians”. If someone hurts you, forgive straight away lest a root of bitterness have time to grow. “Father forgive for they don’t know what they are doing”. These are the best ways I know of to be His witnesses and disciples in the world. Disciples are those who are learning from a Master. No one is perfect yet and we can tell others that and be quick to apologize if we do something wrong! Leave the judging of souls to God… how can sinners and the deceived be helped by pointing out their faults to them? They know deep down what they are… what they need is healing of their souls and that starts by finding out there is a Heavenly Father who loves them. Yeshua chided the religious Pharisees for tithing of mint and cumin but forgetting the WEIGHTIER MATTERS OF THE LAW LIKE MERCY. First we have to be friendly before they will even listen to us. LOVE IS ALWAYS THE BEST WAY. Most people are hurt and insecure and on the defensive against more rejection and are used to looking after number one. All some understand is to give back what they got in life. They are deeply angry. “A soft word turneth away wrath”.

Bride of Yeshua… What is the Holy Spirit saying to you at this time? Maybe spend more time with your Beloved Lord and just see what happens out of that! More fruitful ministry no doubt… in His time.

God Bless you… from Psalmist SusanLees meer...
 
De geheime plaats
(Door: THE PRESENCE SEEKER)
 
De kroon van het leven is voor de overwinnaar. Het is niet voor degenen die op hun gemak zijn in Sion. We moeten op onze plaats zijn waar God kan rekenen op onze vastberadenheid om door te gaan tot we de overwinning behalen, nooit opgevend en van geen nederlaag willen weten, altijd ons geloof laten zien en de overwinning verkrijgen. Geloof is de overwinning.

Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft (Joh.6:29).

Engeland is in oorlog geweest met Frankrijk. Er werden mensen gevangen genomen; onder andere een jonge drummer. Napoleon beval hem het geluid te spelen van een terugtrekking. De jongen zei: “Nee!” Hij had er nooit een leren spelen. God wil niet dat wij ons terugtrekken voor de vijand maar dat wij het lied leren zingen van overwinning! Prijs de Heer! Er zijn twee soorten van juichen, het soort dat wij zelf maken, en het soort juichen waardoor jij opgebouwd word. Er zijn mannen van God, maar er zijn ook mannen die Gods mannen zijn. Er is een plek waar je rekening houd met God, maar er is een betere plek waar God bezit neemt van jou.

Vrees de Heer

Mijn grootste verlangen is mensen sterk te zien worden doordat ze tijd doorbrengen in de geheime plaats waar God aanwezig is, de plaats die bekend is bij hen die Hem vrezen. Wel, er zijn 2 soorten vrees. Een vrees waarin je bang bent voor God. Ik hoop niet dat deze vrees je eigen is. Gemeenschap met God, vrede en kracht – dat is Gods wil voor ons. Wat een ontdekking als zijn wil zich ontvouwt! De geheime plaats van God is voor hen die Hem vrezen op de tweede manier: met respect en eer. Mozes wist ervan. Hij vreesde God en zei tot Hem:
Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken (Exodus 33:15).
 
In tegenstelling tot het moderne geloven, is vertrouwen in God niet als koorddansen!

Oh, om te wonen in die geheime plaats, Zijn aanwezigheid! Wat zal deze aanwezigheid doen? Het zal ons aanmoedigen om geloof te hebben voor alles wat God zegt; het zal ons helpen om de beloften vast te grijpen. We zullen zo Gods inwoning in ons ervaren dat het een kracht word, de kracht van Gods aanwezigheid, tot het moment dat de dood wordt verzwolgen in de overwinning! We hebben een geweldige redding die gevuld is met inspiratie. Het kent geen beperkingen, het maakt de onmetelijke wonderen van God bekend. Er zijn mensen die verkondigen, “Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! (Psalm 91:2)

Wie zullen het zeggen? Degenen die zich daaraan vasthouden! Hij die verblijft in de Heer, weet dat hij kan vertrouwen op God, en dat Hij hem zal beschermen voor het kwaad.

Vrij van de wet van zonde en dood

Er is geen ‘geschop’ in de geheime plaats – geen kwaad humeur en geen irritatie. Alles is weggevaagd als je verblijft in de aanwezigheid van de Almachtige, in Zijn bescherming. Zelf de allerbeste mens, maar onder invloed van satan, is niet goed, en kan niet blijven in Gods aanwezigheid. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou (1 Johannes 3:8). God zond Jezus in de kracht van Zijn macht. Hij veroordeelde het in het vlees zijn. De wet van de Geest van het leven vernietigde alles wat vernietigd moest worden. Dood als gevolg van zonde, maar leven als geschenk van God uit de hemel. Wij behoren tot de nieuwe schepping, en we bevinden ons op een prachtige plaats in ons leven. Kunnen wij onszelf daar houden? GOD kan ons daar houden.

Gods Woord: tegengif voor kwaad

Er was een tijd dat de kinderen van Israël hun harpen in de wilgen hingen als nederlaag. Soms doet een gelovige hetzelfde. Het lied van vreugde verlaat zijn hart. Maar dat hoeft niet te gebeuren. Ik heb vele mensen vrij zien komen van kwade machten. Je moet er op bedacht zijn dat er een grote zwakte in het land is: het is gebrek aan kennis. Mensen putten uit reservoirs die geen water kunnen houden, in plaats van zich te vullen met het Woord van God. Hij die in de aanwezigheid van God is, en in Zijn Woord, is meester over elke kwade situatie. We hebben geen angst! Wij zijn meer dan welke ziekte ook! Aan ons is de perfecte verlossing!

Wat betreft genezing die Christus ons beloofd in de verlossing, sommige mensen vragen, “Houd het stand? Blijft de genezing?” Ja! Wat God doet Hij voor eeuwig! Genezing is Gods plan, welke beter is dan elk ander plan! Sommigen lopen uit Gods plan door angst. Sommigen gooien Gods plan opzij voor een gevoel. De Bijbel heeft zoveel dierbare beloften, met rijkdom boven elke andere prijs, wat God met ons van plan is. Zoek naar Gods plan. Wees niet ongelovig, want de twijfelaar krijgt niets. Echt geloof is gevestigd, onveranderlijk, en daarmee krijg je alles wat God voor jou in petto heeft.

Gevestigd geloof

“Hoe kan ik een gevestigd geloof krijgen?” vraag je jezelf af. Verblijf in de schaduw van de Almachtige. Ga niet je positie veranderen, maar blijf in de aanwezigheid van God, in de glorie van God. Want het geheim van de overwinning is te verblijven bij de Overwinnaar. Jezus is de Auteur en de Voltooier van uw geloof. Door het geloof in Hem, kwam je tot de Vader, je leven is geborgen met Christus in God. Je hebt geen beperking, wanneer de heilige adem een innerlijke kreet in je blaast, richting de Vader.

Ken je Zijn naam? Als je Hem kent, zal God je in een veilige vesting zetten (Psalm 91:14). En je kunt vragen wat je wilt – gemeenschap met Jezus, Goddelijk broederschap – en het zal je gegeven worden! Het komt door het kennen van Jezus naam. “Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren” (Psalm 91:15). Voedt je met Zijn Woord. Tegen degenen die dat doen zegt God: “Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien” (Psalm 91:16).
 
Lees meer...

In de geheime plaats

(DAVID WILKINSON)
 

De Heilige Geest kwam tot een goddelijke man die in Damascus leefde genaamd Ananias. De Geest instrueerde Ananias om naar Judas’ huis te gaan in de straat die de Rechte heet, om zijn handen op Saul te leggen om zijn zicht te herstellen.

Natuurlijk had Ananias weet van de reputatie van Saul en realiseerde hij zichzelf dat dit gevaarlijk kon worden. Maar hier is hoe de Heilige Geest Saul aan Ananias had aanbevolen: “want zie, hij is in gebed” (Handelingen 9:11).

De Heer zei hier in essentie: “Ananias, je zult deze man op z’n knieën vinden. Hij weet dat je er aan komt, hij kent zelfs je naam en waarom je naar hem gestuurd bent. Hij wil dat zijn ogen worden geopend”.

Wanneer ontving Saul deze innerlijke kennis? Hoe ontving hij dit visioen, dit pure woord van God? Het kwam door middel van gebed en smeking. In feite geloof ik dat de woorden van de Geest aan Ananias openbaarden wat God’s hart bewoog over Saul: “want zie, hij is in gebed”.

Saul was drie dagen lang met God ingesloten, en weigerde al het voedsel en water. Alles wat hij wou was de Heer, dus bleef hij al die tijd op zijn knieën zitten, terwijl hij bad en God zocht.

Toen ik opgroeide leerde een predikant mij het volgende: “God maakt altijd een weg voor een biddend mens”. Er zijn periodes in mijn leven geweest dat de Heer mij hiervan een onweerlegbaar bewijs gegeven heeft. Op de leeftijd van acht jaar werd ik geroepen om te prediken, toen de Heilige Geest op mij kwam. Ik huilde en bad “Vul me heer Jezus”, later toen ik een tiener was bad ik net zolang totdat de Geest met een goddelijke intensiteit op mij kwam.

Als jonge herder ontstond er een diepe honger in mij die maakte dat ik ijverig bad. Iets in mijn hart vertelde mij “Er is meer in het dienen van Jezus dan wat ik nu aan het doen ben”. Dus heb ik maandenlang op mijn knieën gezeten – uren aan een stuk heb ik gehuild en gebeden – toen de Heer mij uiteindelijk riep om naar New York te gaan om bendes en drugsverslaafden te bedienen.

Twintig jaar geleden zat ik ook op mijn knieën, terwijl ik de Heer zocht met tranen in m’n ogen en ik het uitriep tot Hem, toen Hij me terugriep naar New York om een gemeente te stichten op Times Square.

Als ik ooit iets van God gehoord heb – een openbaring van Christus ontvangen heb en wat voor maat van het denken van Christus dan ook – dan was het niet door enkel bijbelstudie. Het kwam door gebed, het kwam doordat ik God zocht in de geheime plaats.

Lees meer...
 
 
De geheime plaats

Geschreven door Robin Prijs.

Ik kan u bijna horen denken: “Als dit een studie is over de geheime plaats, dan is het niet erg geheim meer na dit gelezen te hebben”. Daar moet ik u ook een beetje gelijk in geven. Maar Jezus vertelde ook over de geheime (of verborgen) plaats en Hij vermelde specifiek dat dat de plaats is waar de Vader is. Aangezien het Zijn doel was en is om de Vader aan ons te openbaren, moeten we weten wat en waar die geheime plaats is. Dat is de enige manier om te overleven als een Christen vandaag de dag. Voor veel Christenen is deze geheime plaats een compleet mysterie. Dat is ook niet vreemd aangezien veel kerken hier geen onderwijs over geven.

Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u (openlijk) vergelden.

Matteüs 6:6

… maar aan uw Vader, die in het verborgene is…

Matteüs 6:18

Het probleem met vertalingen is dat de meeste vertalers de Bijbel vertalen naar hun eigen inzicht, waardoor we vaak hele belangrijke details missen. Ik zal proberen om u uit te leggen wat deze verzen nu eigenlijk zeggen. De Engelse vertalingen spreken hier van een “geheime plaats” of “verborgen plaats”. De originele Griekse grondtekst spreekt echter helemaal niet over een plaats. Wanneer de Vader word omschreven, word Hij letterlijk omschreven als “Degene in het verborgene”. Dat is geen specifieke plaats, maar in vers 6 zien we een meer specifieke omschrijving staan, wat een belangrijk onderdeel is van het punt dat ik u probeer uit te leggen. Dit vers start met: “Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer”. Als ik zoiets lees, dan neem ik meteen aan dat ik naar mijn gebedskamer moet gaan, een fysieke kamer in het huis, waar ik dan moet gaan bidden tot de Vader. Als u het op een andere manier kunt lezen dan bent u welkom om dat met me te delen, maar ik kan het in ieder geval niet. Dat was totdat ik zag wat de grondtekst nu eigenlijk zegt. De term “uw binnenkamer” word daar helemaal niet vermeld. Wat er staat is dat we naar de “tamieion” moeten gaan, wat de “voorraadkamer” betekend. Heeft Matteüs het hier dan over een fysieke plaats? Nee, hij heeft het helemaal niet over een fysieke plaats. Hij spreekt over een plaats in de geestelijke wereld.

Onze huidige vertalingen suggereren dat we naar een fysieke kamer in het huis moeten gaan, onszelf moeten opsluiten en dan naar de Vader moeten bidden die in het verborgene is. Dat zou betekenen dat u met Iemand praat Die op een andere plaats is, de verborgen plaats, terwijl u in uw eigen kamer bent. Ik geloof dat het iets anders hoort te zeggen. In plaats van dat u bid vanuit uw kamer naar de verborgen plaats, waar de Vader is, zou het iets anders moeten zeggen. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat wij van onze plaats naar die van Hem zouden spreken. Hij nodigt ons uit om naar Zijn plaats te komen, naar Zijn voorraadkamer. Hier is mijn vrije vertaling van wat ik geloof dat het vers zou moeten zeggen:

En u, wanneer u gaat bidden, ga dan en betreed de voorraadkamer (een geestelijke plaats die God voor u bereid heeft) en sluit uw deur (als “laat niets u afleiden”). Bid tot de Vader, die ook Uw Vader is, Degene in het verborgene. En uw Vader, Degene die in het verborgene ziet, zal u openlijk (publiekelijk) geven/betalen vanuit de voorraadkamer.

De reden waarom ik dit vertaal met geven en/of betalen, is omdat het Griekse word ‘apodOsei’ hier word gebruikt. Dat woord betekend ‘zal geven vanuit’ of ‘zal betalen vanuit’, wat ook precies de intentie van Vader God is, om Zijn kinderen te zegenen.

Hoe we de voorraadkamer binnen kunnen gaan

Zodra we beginnen te spreken over een ‘geestelijke plaats’ in plaats van een fysieke plaats, dan weten veel mensen niet hoe ze daar mee om moeten gaan. We weten hoe we om moeten gaan met natuurlijke dingen en hoe we naar een natuurlijke plaats moeten gaan omdat we in het natuurlijke leven en zien. Maar als het aankomt op een geestelijke plaats, dan moeten we gaan en zien in de Geest. Dat is iets wat veel mensen niet begrijpen, noch dat ze weten hoe dit te doen. In Psalm 100:2 verteld David ons dat we voor Gods aangezicht moeten komen. In dit geval spreekt hij niet over Gods aanwezigheid op aarde, maar over Gods aanwezigheid in de hemel. Zoals we allemaal weten, is de hemel een geestelijke plaats, geen natuurlijke. In feite verteld David ons ook om naar een geestelijke plaats te gaan. Maar David geeft ons ook een drietal sleutels die we nodig hebben om daar te komen, welke gevonden kunnen worden in Psalm 100.

Gaat met dankzegging zijn poorten binnen,
zijn voorhoven met lofgezang,
looft Hem, zegen Zijn naam.

De meeste vertalingen zeggen ‘gaat met een loflied zijn poorten binnen’, maar dat hoort ‘dankzegging’ te zijn. Tevens zeggen bijna alle vertalingen ‘prijs Zijn naam’, terwijl dit vertaald had moeten worden met ‘zegen’. De sleutels die David ons hier geeft zijn:

1. Dankzegging (Gaat met dankzegging zijn poorten binnen)
2. Lofprijs (zijn voorhoven met lofgezang)
3. Aanbidding (zegen Zijn naam)

Dit zijn de sleutels om de voorraadkamer binnen te gaan waar Jezus over sprak en om voor Gods aanwezigheid te komen. Wacht eens. Jezus kwam om de persoonlijke relatie tussen de mens en de Vader te herstellen. Hoe is het dan mogelijk dat David die relatie had voordat Jezus was gekomen? Dat is een interessante vraag. Het is altijd Gods doel geweest om een persoonlijke relatie met de mens te hebben. Dat was Zijn doel al vanaf de start, toen Hij Adam en Eva schiep. Na de eerste zonde op aarde, werd dat soort relatie verwoest. Toch was David in staat om die relatie met God te hebben, nog voordat Jezus was gekomen.

Koningen, priesters en profeten

Na Adam en Eva waren er nog slechts drie categorieën mensen die in staat waren om een intieme relatie met God te hebben. Koningen, priesters en profeten. Zoals u wellicht weet, had David de roeping op zijn leven om de koning van Israel te worden, wat ook gebeurd is. Dat is waarom hij die relatie met God kon hebben. Wanneer u een koning bent, dan bent u dat altijd voor iemand anders. Een koning regeert over zijn land en onderdanen om het recht in stand te houden en te oordelen. Wanneer u een priester bent, dan bent u dat altijd voor iemand anders. Een priester helpt anderen om de relatie met God te herstellen en helpt hen verlossing en redding te ontvangen. Wanneer u een profeet bent, dan bent u dat altijd voor iemand anders. Een profeet ontvangt woorden van God en deelt deze woorden met de mensen voor wie ze bedoelt zijn. Wanneer u in een van deze categorieën valt, dan draait het nooit om u. Het gaat altijd om iemand anders, om uit te strekken naar, om anderen te helpen.

God wist dat we een soort van reddingsplan nodig hadden om de relatie tussen God en de mens te kunnen herstellen. Om de wereld te kunnen bereiken had Hij een heleboel koningen, priesters en profeten nodig. Dat is waarom zijn originele plan was om een nieuw natie te stichten. Een heilige natie. Een natie van koningen, priesters en profeten. Hij wilde dat Israel die natie zou zijn. Toen Israel bij de berg Sinai verbleef, net voordat zij de ‘wetten van Moses’ ontvingen, toen zei God iets heel opmerkelijks. Net voordat Hij de wet gaf zei Hij het volgende.

Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij. En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult.

Exodus 19:5,6

Een koninkrijk van priesters? Als het Gods originele plan was om de natie Israel tot een koninkrijk van priesters te maken, ten behoeve van wie zou dat dan zijn? Zoals eerder verteld is een priester er altijd ten behoeve van anderen. Gods originele plan was om Israel te maken tot een heilige natie van priesters ten behoeve van de rest van de wereld. Hij wilde Israel gebruiken om een wereld die God nodig heeft te kunnen bereiken. Dat betekend dat in dat originele plan, alle twaalf stammen priesters zouden worden. Helaas is het anders gelopen, vanwege de zondes die het volk Israel toen beging. Slechts een stam werd een stam van priesters en zij hadden al hun aandacht nodig voor de overige elf stammen. Israel was niet langer in staat om zich uit te strekken naar de rest van de wereld. Maar toen was het de beurt van Jezus. Toen Hij kwam, heeft Hij het reddingsplan voortgezet door de Vader aan ons te openbaren, door Zijn lijden, door Zijn leven te geven en door Zijn opstanding. Hij overwon alles en behaalde zo de totale overwinning. Door dit te doen kon het reddingsplan voort worden gezet! God zoekt nog steeds naar mensen die bereid zijn om Jezus Christus als Zoon van God te accepteren en die onderdeel willen worden van de gekozen generatie, het koninklijk priesterschap. De generatie die niet langer voor zichzelf leeft, maar die priesters willen zijn voor de naties om de levende God te vertegenwoordigen, de God die antwoord met vuur.

...en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.

1 Petrus 2:5

Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.

1 Petrus 2:9,10

...en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt...

Openbaring 1:6

...en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.

Openbaring 5:10

Voordat we de voorraadkamer binnengaan, moeten we ons realiseren wie en wat we zijn. Een zoon of dochter van God is WIE u bent. Een deel van het koninklijk priesterschap is WAT u bent. Dat is het de exacte gelijkenis van Jezus Christus. De Zoon van God is WIE Hij is en onze Koninklijke hogepriester is WAT Hij is. Hij was in staat om met de Vader te communiceren toen Hij hier op aarde was. Hij was in staat om voor Zijn aangezicht te komen, terwijl Hij hier op aarde was. Hij was in staat om de voorraadkamer binnen te gaan, in de geestelijke wereld, en om alles te ontvangen wat Hij nodig had, terwijl Hij hier op aarde was. Al die dingen die Hij deed zijn ook voor u beschikbaar. Ook u kunt die geestelijke plaats binnengaan die de voorraadkamer heet. U kunt voor Zijn aangezicht komen. Het is allemaal beschikbaar.

De sleutels tot de voorraadkamer

Laten we eens verder kijken naar de drie sleutels die David ons gegeven heeft. Dankzegging, lofprijs en aanbidding. Laat me u eerst zeggen dat het onmogelijk is om voor Hem te verschijnen zonder dankzegging. Wanneer u geen dankbaar hart heeft, dan is het onmogelijk om de voorraadkamer binnen te gaan. Dus dat is het eerste waar we aan moeten werken. We hebben zoveel om Hem voor te danken. Denk eens aan alles wat Jezus voor u gedaan heeft. Denk eens aan de tijden dat Hij trouw aan u was, zelfs toen u dat niet was. David gaf ook een voorbeeld van waar we Hem voor kunnen danken.

Want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten.

Psalm 100:5

Neem de tijd eens om terug te denken aan al die keren dat God u hielp. Denk aan het moment van uw redding. Denk aan de momenten dat Hij voorzag. Dank Hem voor al deze dingen. Dank Hem dat Hij goed is. Dank Hem dat Zijn goedertierenheid tot in eeuwigheid is en Zijn trouw tot in verre geslachten. Dank Hem dat Zijn gedachten over u gedachten van vrede en van een hoopvolle toekomst zijn. Ziet u, er is meer dan genoeg om Hem voor te danken. Wanneer u dit begint te doen, dan zegt de Bijbel dat u Zijn poorten binnen gaat (in de Geest).

Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.

1 Tessalonicenzen 5:16-18

Lofprijs is de daad van het gebruik van woorden om goede dingen te vieren, soms zelfs voordat die dingen hebben plaatsgevonden. Het is het verklaren van de waarheid van de Heer, terwijl we onszelf niet laten afleiden door onze natuurlijke omstandigheden. In feite is het in geloof spreken wat de Heer u belooft heeft. Op die manier geeft u Hem uw vertrouwen en eer. Het is een houding van afhankelijkheid. Bijvoorbeeld, God beloofd ons dat Zijn gedachten over ons gedachten van vrede zijn en van een hoopvolle toekomst. Wanneer God een belofte doet, dan zal satan onmiddellijk in actie komen om omstandigheden te creëren die daar het tegenovergestelde van zijn, zodat uw toekomst hopeloos lijkt en het lijkt alsof God u heeft verlaten. Wanneer (dus niet ALS) dit gebeurd, dan heeft u twee opties:

1. U kiest ervoor om Gods belofte te geloven en proclameren
2. U kiest ervoor om de omstandigheden te geloven die satan gecreëerd heeft.

Wat u gelooft en beleid met u mond zal bepalen hoe uw toekomst zal zijn. Het is niet altijd makkelijk om over de omstandigheden heen te kijken, maar we moeten leren om vast te houden aan de beloftes die God ons gegeven heeft en om te kijken in de Geest. Het begint met een beslissing van uw wil, gevolgd door uw proclamaties. Die proclamaties worden als lofprijs. Met lofprijs dankt u God voor alles wat Hij gedaan heeft en beloofd heeft dat Hij gaat doen. Wanneer u dit gaat doen, dan zegt de Bijbel dat u door Zijn voorhoven trekt (in de Geest).

Dit is een proces die we in heel veel kerken zien plaatsvinden, en zoals u ziet is dit ook volledig Bijbels. Ze gaan allen de hele weg door de poorten met dankzegging en door Zijn voorhoven met lofprijs. Triest genoeg is dit echter het punt waar de meerderheid van de kerken stopt. Ze zingen liederen van dankzegging en luide lofprijs, maar dat gedaan hebbende, stoppen ze om door te gaan met de preek. Het is als reizen van een plaats naar een andere plaats, om direct na aankomst weer terug te gaan. Waarom zouden we die hele weg afleggen, door de poorten en de voorhoven, om aan te komen bij Zijn troon, in Zijn voorraadkamer, om vervolgens direct weer terug te keren zodra u daar aankomt? Wat zou u dan moeten doen en wat gebeurd er dan bij Zijn troon, in de voorraadkamer?

Wat er gebeurd in de voorraadkamer

Wanneer u aankomt bij de troon van God (in de Geest), dan is er maar één passende reactie mogelijk: aanbidding. U aanbidt God niet voor uw eigen belang. Wanneer wij God aanbidden, dan komen we om onszelf aan Hem te geven. We geven wie we zijn en alles wat we ooit zullen zijn aan Hem. Jezus Christus heeft onze leven gekocht en daar de hoogste prijs voor betaald. Dus alles wat u bent, alles wat u doet en alles wat u bezit is van Hem. Hij heeft ervoor betaald. Dat is wat u aanbied in aanbidding. Uzelf. In aanbidding zegenen wij onze Heer en Redder, Jezus Christus. We geven Hem de eer die Hem toekomt. Het meest mooie voorbeeld van wat aanbidding is, kan gevonden worden in Openbaring 5:8-14.

En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vierentwintig oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw gezang, zeggende:

Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.

En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, zeggende met luider stem:

Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof (en de zegen).

En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen:

Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden.

En de vier dieren zeiden: Amen. En de oudsten wierpen zich neder en aanbaden.

Er is geen beter voorbeeld van aanbidding dan wat omschreven staat in dat gedeelte van de Bijbel. Wanneer we Hem, de Heer Jezus Christus, beginnen te aanbidding, dan is dat het moment dat we onszelf aan Hem geven en alles wat we bezitten. Door dat te doen legen we onze handen aan Zijn voeten. Wanneer we alle glorie en eer en zegen aan Jezus Christus brengen, dan begint de zalving te stromen en brengt ons naar de uiteindelijk bestemming. Zoals we allemaal weten is Jezus Christus de weg, de weg naar de Vader. Wanneer we Jezus aanbidden, dan zal Hij ons naar de Vader leiden, Degene in het verborgene. Wanneer dat gebeurd, dan zijn we in de voorraadkamer: in de armen van onze Vader. Dat is de plaats en het moment waar ‘dingen’ beginnen te gebeuren. Onze liefhebbende Vader laat ons nooit met lege handen weggaan. Dat is waarom Hij “Jaweh Jireh”, de Voorziener, heet.

Verblijven in Zijn aanwezigheid

Laat me proberen u te helpen dit beter te begrijpen. Wanneer u zich afzondert van de wereld om alleen met God te zijn, dan kunt u deze sleutels gebruiken om niet alleen voor Zijn aanwezigheid te komen, maar ook in Zijn aanwezigheid. Meestal zult u gewoon in uw kamer zijn (of waar u zich op dat moment ook bevind), terwijl u God aanbid. Maar wanneer u dat begint te doen, hoe verder u komt, hoe meer u begint te ervaren hoe Zijn rust, Zijn vrede, Zijn aanwezigheid de ruimte begint te vullen. Wanneer u klaar bent met Hem te aanbidden, dan heeft u alles aan Hem gegeven wat u heeft. Op dat moment, het moment dat u in de armen van de Vader bent (de Voorziener, in de voorraadkamer), dan kunt u Hem alles vertellen wat u Hem wilt vertellen en Hem alles vragen wat u nodig heeft. Wanneer u Hem alles verteld heeft, wees dan stil en wacht op de Heer. Dit kan het moeilijkste zijn voor de meeste mensen, voornamelijk omdat veel mensen niet met stilte kunnen omgaan. Maar het is in die stilte dat Hij tot u zal spreken. Wees gewoon stil en wacht.

Terwijl u in de stilte bent, in Zijn aanwezigheid, kunnen er allerlei dingen gebeuren. Sommigen ontvangen visioen in die tijd, anderen krijgen gedachten, anderen horen daadwerkelijk een stem spreken, anderen ontvangen ideeën etc. Ieder persoon is verschillend en het mooie is dat de Vader ons allemaal op onze eigen manier behandeld, op een hele persoonlijke wijze en zo dat wij het kunnen begrijpen. Ik heb getuigenissen gehoord van mensen die complete business plannen ontvingen terwijl ze alleen maar in Zijn aanwezigheid zaten. Ik heb ook gehoord van mensen die op dat moment genezing voor de ziel ontvingen. Een ander iets wat vrijwel altijd gebeurd is dat de Heilige Geest de waarheid van God aan ons zal openbaren in die tijd van stilte, onderbouwd vanuit het woord van God. Sommige Bijbelgedeeltes kennen we al jaren, en dan plotseling… beginnen we te zien wat God er nu echt mee bedoelde. Wat er ook gebeurd in de tijd dat u in Zijn aanwezigheid bent, laat Hem Degene zijn die bepaald wat u op dat moment nodig heeft. Deze studie is alleen bedoelt om u te helpen de weg te vinden, maar u moet begrijpen dat God soms ook op andere manieren kan werken en dingen anders kan doen dan als u het verwacht had. Zie dit dus niet als ‘de formule’, maar word gevoelig voor wat Hij wil doen in uw leven en voor hoe Hij het wil doen. Dat is de weg naar een diepere persoonlijke relatie met God.

De verborgen dingen zijn voor de HERE, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd.

Deuteronomium 29:29

De sleutels van dankzegging, lofprijs en aanbidding zijn erg belangrijk in onze persoonlijke tijd met God, maar dat is slechts een moment op de dag. Wat doen we met de tijd waar we niet in staat zijn om rustig op de Heer te wachten? Wat doen we in de tijd dat we moeten werken en andere dingen moeten doen? Is het mogelijk om in Gods aanwezigheid te verblijven, waar u ook bent?

Verblijven in Zijn aanwezigheid is het beste moment van de dag. Iedere keer dat u in Zijn aanwezigheid verblijft, veranderd u weer een beetje (of een hoop). Niets van wat wij op aarde hebben, heeft enige waarde in de eeuwigheid, behalve ons karakter. Ons karakter is waar onze motivatie vandaan komt. Het is ons karakter dat zal veranderen wanneer we tijd doorbrengen in Zijn aanwezigheid. Hoe meer tijd u doorbrengt met God, hoe meer u als Hem word, in lijn met Zijn karakter. Dat betekend dat we moeten gaan leren om dankbaar te zijn in alle omstandigheden, dat we moeten leren om alleen nog in geloof te spreken (lofprijs) en om alles wat we doen in het leven te doen voor de glorie van God (aanbidding). Hoe meer uw karakter in lijn komt met Zijn karakter, hoe meer het uw woorden en daden zal beïnvloeden, hoe meer Zijn aanwezigheid met u zal zijn waar u ook gaat. Die “verborgen plaats” of “voorraadkamer” is een plaats waar u kunt zijn, waar u zicht ook bevind, afhankelijk van uw houding en uw wil om te veranderen. (Jahwe.com)

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl