Beloved Place
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
Beloved Place!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link naar:
 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

   

  

 
Laatste reacties

 

   

God houdt van jou zoals Hij van Jezus houdt

 

  Dat u hen liefhad zoals u mij liefhad. Johannes 17:23b


Probeer je eens in te denken hoeveel Vader God van zijn Zoon Jezus houdt. Ze vormen een unieke eenheid; dat zie je al bij de schepping, als God zegt: ‘Laten wij mensen maken’ (Gen. 1:26). Dat doen ze dus samen, Jezus en God de Vader.

Ze hebben volmaakt plezier in elkaar. In Spreuken 8, waar de Zoon oplicht als de Wijsheid, noemt Hij zichzelf ‘Gods lieveling’, die gelukkig is in Gods nabijheid. ‘Ik was zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid.’  (Spr. 8:30).
Als Jezus op aarde verschijnt, noemt God Hem op zijn beurt zijn geliefde Zoon. ‘In hem vind ik vreugde,’ zegt Hij (Mat. 3:17).
In het optreden van Jezus zie je die unieke eenheid met de Vader ook weer. Hij is er altijd op uit om zijn Vader te eren. Andersom staat de Vader vierkant achter Hem met al zijn kracht en zegen, om Hem te bevestigen als zijn Zoon. Je ziet een volmaakte liefdesrelatie tussen Vader en Zoon, die voortdurend versterkt wordt in hun eenheid van denken en doen, hun streven, beslissen en spreken.
Als je Jezus ziet, zie je hoeveel de Vader van Hem houdt. En als je Hem ziet, zie je ook hoeveel de Vader van jou en mij houdt. Ja, echt. Want Jezus betrekt ons in die liefde. Hij zegt dat de Vader precies dezelfde liefde voor Hém koestert als Hij voor jou en mij heeft.
‘Ik in hen en u in mij (...) dat u hen liefhad zoals u mij liefhad’ (Joh. 17:23).
Blijkbaar kunnen onze miskleunen en tekorten die liefde niet negatief beïnvloeden, zodra we in Jezus zijn.

Wat een liefde!

 

Willem de Vink

 

 

Reacties

 

 

 

 

God houdt van mij?

 
Hoe weet je of God werkelijk van je houdt? Het antwoord is eenvoudiger dan je denkt. Kijk naar het kruis. Het is een bekende kreet. Maar het blijft van kracht. Omdat het zo waar is. Wat Jezus aan het kruis deed, was zo'n overweldigende daad van onbegrijpelijke liefde... Het is het krachtigste wat er ooit in de geschiedenis van de mensheid heeft plaatsgevonden. Het kruis is het bewijs van Gods onbegrijpelijk grote liefde voor jou.
Je kunt nog zo denken van jezelf dat je het niet waard bent. Dat je eigenlijk niet goed genoeg bent voor God. Voor God maakt het niet uit. Want zo is liefde. Het is niet afhankelijk van wat jij doet. Een Vader houdt niet van zijn kinderen omdat ze zo goed zijn. Hij houdt van ze, gewoon omdat Hij zo ontzettend veel van hen houdt. Liefde. Het is anders dan je menselijk kunt beredeneren. "Ja, maar, we zijn zo slecht. Zo zondig. Zo onvolmaakt. Zo onwaardig." Niet voor God. Hoe verbazend, hoe shockerend dat ook kan klinken, voor sommigen. Voor God ben jij niet onwaardig. Kijk naar het kruis. Wat heeft Jezus gedaan? Het is een daad van liefde. Niet van veroordeling. Noch van verwijt. Integendeel. Pure liefde. Voor jou.
Je bent waardig voor God. Zo waardig dat Hij voor jou zijn hemelse heerlijkheid verliet en in de vuiligheid van de wereld kwam, om zich te laten vermoorden. Zo waardig vindt Hij jou. Zo waardig dat Hij jou zijn engelen geeft om je te dienen. Zo waardig dat Hij profeten zendt om je zijn Woord te geven. Zo waardig zelfs dat Hij je zijn eigen Geest schenkt. Als krachtbron, rivier van leven, fontein van vreugde, stroom vol wonderen... God geeft jou alles wat Hij heeft, omdat jij waardig bent. Hij houdt van je. Ontzaglijk veel. Kijk maar naar het kruis.
Probeer het niet weg te redeneren door je schuldgevoelens. Jouw gevoelens van onwaardigheid zijn niet Gods waarheid. Jouw eigen afwijzing en zelfveroordeling, jouw kritiek op anderen en valse schuldgevoel is niet wat God wil. Hij liet Jezus kruisigen. Hij legt jouw zonde op zijn Zoon. En zijn hart brult het uit: 'IK HOU VAN JE! KOM!!!' Hou niet terug, maar geef jezelf. Vader houdt van je.
Elke gedachte, elke lering, elke theorie, elke theologie die dat ook maar enigszins ontkracht, staat regelrecht tegenover alles wat Gods Woord van begin tot einde leert. Jezus schiep ons als zijn evenbeeld, Hij gaf alles wat Hij had, om ons voor Hem te winnen en Hij wil uiteindelijk met ons trouwen. Hij is onze bruidegom en wij zijn geliefde bruid. Hoezo onwaardig?
Pas als je werkelijk je hart volledig opent en Gods troonzaal binnenwandelt, waar Vader je omhelst en je kroont, kun je weten hoe groot de kracht van het kruis is. Het is ongelooflijk. Het overtreft alles, zoals Paulus zegt. Het is overweldigend, overrompelend, triomferend boven alles wat triomf heet. Het is machtiger, mooier, krachtiger, diepgaander dan wat ook. Gods liefde voor jou. Ontvang het maar.

Deze tekst mag zonder toestemming van de auteur overgenomen worden,
mits vermelding van de auteursnaam en website als volgt:
 
David Sorensen Durf jij ECHT te zijn?
 
http://www.real-life.nl
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl