Beloved Place
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
Beloved Place!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link naar:
 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

   

  

 
Laatste reacties
 
 
 
De HEER gaf mij ruimte

1 Dank de HEER, want Hij is goed, zijn liefde kent geen grenzen. 2 Israël, kom en zeg: `Zijn liefde kent geen grenzen.' 3 Huis van Aäron, kom en zeg: `Zijn liefde kent geen grenzen.' 4 Jullie die de HEER vrezen, kom en zeg: `Zijn liefde kent geen grenzen.' 5 Vanuit mijn beklemming riep ik: `HEER', en het antwoord van de HEER gaf mij ruimte. 6 De HEER staat mij bij: ik heb niets te vrezen! Wat kan een mens mij aandoen? 7 De HEER staat bij mij, de HEER is mijn helper: ik kan lachen om mijn vijanden. 8 Beter is het te schuilen bij de HEER dan op mensen te vertrouwen. 9 Beter is het te schuilen bij de HEER dan op hoge heren te vertrouwen. 10 Stammen en volken drongen op rondom mij - ik heb hen afgeweerd met de naam van de HEER; 11 zij drongen op, drongen aan rondom mij - ik heb hen afgeweerd met de naam van de HEER; 12 als wespen zwermden zij rondom mij, een distelvuur dat zo weer dooft - ik heb hen afgeweerd met de naam van de HEER.

13 Zij duwden en stootten en ik viel bijna, maar de HEER kwam mij te hulp. 14 De HEER, mijn kracht, de HEER, mijn beschermer, de HEER is mijn redder gebleken. 15 Hoor de juichkreten over mijn redding in de tenten van de rechtvaardigen: `De rechterhand van de HEER overwint, 16 de rechterhand van de HEER is hoog geheven, de rechterhand van de HEER overwint.' 17 Ik ben niet gedood, nee, ik leef: van de daden van de HEER kan ik vertellen; 18 wel heeft de HEER mij pijnlijk beproefd, maar niet aan de dood prijsgegeven. 19 Open de poort die gerechtigheid heet, ik wil naar binnen en de HEER danken. 20 `Hier is de poort van de HEER, hier mag binnen wie rechtvaardig blijkt.' 21 U dank ik, U hebt mij verhoord, U bent mijn redder gebleken. 22 De steen door de bouwers afgekeurd, die steen is hoeksteen geworden. 23 Dat is het werk van de HEER, een wonder is het in onze ogen. 24 Dit is de dag dat de HEER zich laat gelden, een dag van jubel en vreugde. 25 Ach, breng ons redding, HEER, HEER, breng ons toch voorspoed. 26 `Gezegend die komt, met de naam van de HEER, wij zegenen u vanuit het huis van de HEER': 27 de HEER is God, zijn licht zal over ons stralen. Vorm een feestelijke rondedans, groene twijgen in de hand, rond de hoeken van het altaar. 28 U bent mijn God, U wil ik danken, hoog zal ik U prijzen, mijn God. 29 Breng dank aan de HEER, want Hij is goed, zijn liefde kent geen grenzen.
 
Psalm 118
 
Reacties
 
 
 
De HEERis mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
 
2 Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
3 hij geeft mij nieuwe kracht 
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.
 
4 Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.
 
5 U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
 
6 Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.
 
Psalm 23 NBV
 
 
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl