Beloved Place
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
Beloved Place!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link naar:
 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

   

  

 
Laatste reacties

 

                           Why do I love God?                          

                                 

I love God because He loved me first.

I love God because He cares for me 24/24 and 7/7 without getting bored.

I love God because even though I do many mistakes, He always forgives me when I tell Him sorry.

I love God because whenever I talk to Him, He is there.

I love God because He loves me even though I mess up.

I love God because He always answers my prayers, His own way.

I love God because His way is always the best.

I love God because I enjoy being with Him.

I love God because He enjoys being with me.

I love God because when He doesn’t give me what I want, He gives me better.

I love God because He is stronger than my enemy.

I love God because He can do everything.

I love God because when I travel, I don’t have to use a long distance phone to call Him.

I love God because He always has all the time for me.

I love God because I can’t pay Him back, and I don’t need to.

I love God because the things He asks me to do make my life better.

I love God because I can always ask him for help. No quota.

I love God because He doesn’t sleep, take a day off, or have a holiday.

I love God because I feel happy when I do.

I love God because when I came to Him, He made a big celebration at His place.

I love God because He wrote a great book which each time I read in, I learn something new.

I love God because He invited me home to stay forever.

I love God because He made a very beautiful garden for me to enjoy it, and called it nature.

I love God because He made many of the animals useless but beautiful to enjoy.

I love God because He gives those who oppose Him a life time chance to come to Him.

I love God because He promised me a lot to have when I am at His place, and then gives me all to enjoy now.

I love God because He can’t get broke.

I love God because I don’t have to pay to see Him.

I love God because the only songs that are 100% truthful are those sang to Him.

I love God because I don’t have to worry that He might do something to hurt me.

I love God because even when I forget Him, He keeps me on His mind.

I love God because He gave me time to work and time to relax.

I love God because He loved me without putting any conditions to His love.

I love God because He knows how things go over here, because He made here.

I love God because He always understands me.

I love God because I don’t have to be in my best condition to be able to talk to Him.

I love God because to do what He wants me to costs no money.

I love God because He asks me to give from His own pocket.

I love God because He placed me on earth in the best place that I can ever be.

I love God because He thinks that I am worth saving, and paid so much for it.

I love God because whenever I find a best practice in life, I find that it is already written in His book.

I love God because He is the author of the best seller of all languages and all times.

I love God because He placed me on the only live planet among billions of dead ones.

I love God because He made me unique among billions of others.

I love God because I don’t have to take an appointment to meet Him.

I love God because there is nothing He can’t do, and He is someone who knows me.

I love God because He made the earth in 6 days to show me some things need time to be done … correctly.

I love God because He doesn’t give me all what I ask, or else I would be drawning in the Titanic.

 

Author Unkown

Reacties

 

Romantic photo adbpaleskys3221.gif

 

 

Ik heb mijn ogen op naar de bergen:

vanwaar zal mijn hulp komen?

Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft.

De Here is mijn beschermer; zoals mijn schaduw mij nooit verlaat, blijft ook Hij altijd bij mij. (1)

Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen, want de Almachtige werpt Zijn schaduw over hem. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. (2)

Heer, als ik vermoeid en belast ben kom ik tot u, want u geeft mij rust. Ik neem uw op mij en leer van u, want u bent zachtmoedig en nederig van hart, en ik zal rust vinden voor mijn ziel. (3)

U hebt mij immers altijd beschermd; bj u schuilde ik tegen de vijand. Laat mij toch altijd in uw huis mogen blijven. laat mij bij u morgen schuilen, veilig onder uw vleugels. (4)

 

1. Psalm 121:1-2
2. Psalm 91:1-2
3. Mattheus 11:28-30
4. Psalm 61:3-4
 
 
 
 
 
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl